Jauno vokālistu panākumi

2014.gada 9.janvārī Rojas mūzikas un Mākslas skolā notika DSC02450Profesionālās ievirzes izglītības programmas  Vokālā mūzika – Kora klase  audzēkņu valsts konkursa Dziedāšanā II kārta.

 

Ar teicamiem panākumiem konkursā  piedalījās Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas kora klases 4 audzēknes.

1.grupā  II vietu ieguva 6.kora klases audzēkne  Raima Strazdiņa,

2.grupā  III vietu ieguva  4.kora klases audzēkne  Krista Bērtulsone.

Šajā grupā I vietas netika piešķirtas.

3.grupā  divas III vietas – 6.kora klases audzēknei  Justīnei Duburei un 7.kora klases audzēknei Martai Sproģei.

Divas audzēknes – Raima Strazdiņa un Krista Bērtulsone izvirzītas uz II Valsts konkursa III  kārtu  24.janvārī Rīgā. Lai meitenēm skanīgas balsis!

Audzēknes konkursam sagatavoja kora klases pedagogs Maruta Rozīte un koncertmeistare Marta Ozoliņa.