Dokumenti

Šajā sadaļā Jums ir iespēja lejupielādēt ar mūzikas skolu saistītus līgumus un dokumentus.

Iekšējās kartības noteikumi

Uzņemšanas noteikumi

Izglītošanās līgums

REGLAMENTS

EVKMS nolikums

Skolas maksa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par sīkāku informāciju un ar dokumentu iesniegšanu saistītiem jautājumiem sazinieties ar direktora vietnieci mācību darbā:

Ingūna Svara

e-pasts: vijoles@kuldiga.lv