Konkursi

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas

Vokālā mūzika – Kora klase audzēkņu valsts konkura Dziedāšanā III kārta

 2014. gada 24. janvārī

 

Raima Strazdiņa – 6.klase ped. Maruta Rozīte

Krista Bērtulsone – 4.klase ped. Maruta Rozīte

 

Starptautiskais zēnu – pianistu konkurss Rīgā

2013.gada 5.decembrī

 

Leons Kļaviņš – 2.klase ped.Līga Saulgrieze

 

2013.gada 27.novembrī

Kurzemes reģiona K.Černi etīžu konkurss Saldū

 

Ance Jūrmale – 2.klase ped.Marta Ozoliņa

Zanda Kūlaine -3.klase ped.Daiga Šmēdiņa

 

 2013.gada 25.oktobrī

Alīdas Vānes II Kurzemes Mūzikas skolu  Solo un duetu dziedāšanas konkurss

I vieta

solo Raima Strazdiņa (6.kora kl.)

duets Raima Strazdiņa un Aleksandra Gontare

duets Marta Sproģe un Justīne Dubure

II vieta

solo Krista Bērtulsone (4.kora kl.)

solo Marta Sproģe (7.kora kl.)

III vieta

solo Justīne Dubure (6.kora kl.)

Diploms par skanīgāko priekšnesumu

solo Aleksandra Gontare (7.kora kl.)

 

 2013.gada 9.martā „Lai skan…” Jāzepa Vītola

III Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkurss

Lielā balva

Korim „Cantus”liela balva

 

 

2013.gada 6.martā Ventspils Mūzikas vidusskolā

Valsts konkursa „Jaunais pianists”

II kārta

 

Elīna Petrika – 3.klavieru klase ped. L.Jūrmale – ieguva atzinību jaunāko klašu grupā

Konkursā piedalījās Sindija Celma – 7.klavieru klase

ped.L.Gailīte

 

2013.gada 17.aprīlī Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu

   2.- 4.klašu pianistu konkurss Dobelē

III vieta Elīna Petrika 3.klase  ped.Līga Jūrmale

Konkursa piedalījās    Amanda Kāle  2.klase ped.Daiga Šmēdiņa

 

2013.gada 13.aprīlī Talsos

Kurzemes Mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu konkurss „Pūš pa deviņ’”

II vieta Flautu kvartets –

Anastasija Gailīte,

Justīne Rozentāle,

Estere Jansone,

Klinta Tāfelberga

skolotāja Heda Auziņa

 

2012.gada 20.martā

VIII Kurzemes reģ. Mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu konkurss „Sol – Re – La – Mi” Saldū

– I vieta – Sanija Gulbe (8.vijoles klase, ped.M.Cinovska, kcm L.Jūrmale)

– II vieta – Kārlis Rimaševskis (5.vijoles klase, ped.V.Jūrmale, kcm L.Jūrmale)

– Atzinība – Agnese Zeltiņa (3.vijoles klase, ped.V.Jūrmale, kcm L.Jūrmale)

 

2013.gada 12.,13.martā

VIII KURZEMES REĢIONA pūšaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss  Saldū

I vieta

–          Annija Kleinberga (2.klarnetes kl.) sk.V.Vinokurovs

–         Rebeka Jāvalde (2.saksofona kl.) sk.L.A.Jāvalde

–         Lillija Kļaviņa (3.flautas kl.)  sk.H.Auziņa

–         Markuss Matisons (5.eifonija kl.)  sk.V.Vinokurovs

–         Kristers Lauriņš (7.saksofona kl.)  sk.L.A.Jāvalde

–         Justīne Alise Rozentāle (8.flautas kl.) sk.H.Auziņa

 

II vieta

–         Ieva Dorbe (3.flautas kl.)  sk.H.Auziņa

–         Santa Burkevica (6.saksofona kl.) sk.L.A.Jāvalde

 

III vieta

–         Līdaka Elīza (4.flautas kl.)  sk.H.Auziņa

–         Agneta Līdaka (4.klarnetes kl.)  sk.V.Vinokurovs

–         Anastasija Gailīte (4.flautas kl.)  sk.H.Auziņa

 

28.02 – 03.03.2013

III Starptautiskais  saksofonistu konkurss un meistarklases Lībekā /Vācijā

Konkursā piedalījās

  •  Rebeka Jāvalde – 2.saksofona klase
  •  Kristers Lauriņš – 7.saksofona klase

Meistarklasēs  – Kristers Lauriņš.

Saksofonistu ansamblis – R.Jāvalde, K.Šķēle, S.Burkevica, K.Lauriņš, skolotāja L.Jāvalde un koncertmeistare S.Pavloviča sniedza koncertus arī Vācijas pilsētā Gēsthaktē