Administrācija

direktore

Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas direktore : Maruta Rozīte

DSC06985

Direktora vietniece mācību darbā : Inguna Svara

Saimniecības daļas vadītāja un lietvede : Ilona Klepere