Jaunā mācību gada aktualitātes E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā

DSC_3393Aizvadīta dziesmotā vasara,tuvojas jaunais mācību gads, kurš E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā solās būt aizraujošs, darbīgs un mūzikas pilns.
23. augustā ar plašu koncertu un konferenci  Kuldīgā noslēgsies mūsu skolas un Hivinkā mūzikas institūta Somijā kopīgais projekts „ Mūzikas tilts- Kuldīgas un Hivinkā mūzikas skolu sadarbība”. Projekts ilga divus gadus un ir devis daudz- jaunu profesionālo pieredzi, jaunas  radošas idejas darbam, somu un latviešu tautu mūzikas kultūras saplūsmi kopējos koncertos. Ir izstrādāts arī kopējs pedagoģiskais nošu materiāls pūšamajiem instrumentiem un projekta grāmata .E. Vīgnera mūzikas  skolā iegādāti jauni mūzikas instrumenti, atjaunots pūtēju orķestris, kuru vada pedagogs Valentīns Vinokurovs, iekārtota datorklase. Šis projekta izveidotais mūzikas tilts tiešām ir izdevies stiprs, skaists un iedvesmojošs!

Bet pavasarī Kuldīgu ieskandinās jau VIII Starptautiskais Kārļa Davidova čellistu konkurss. Visu konkursa pastāvēšanas laiku tā Patronese ir lieliskā čelliste un pedagoģe, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas čella profesore Eleonora Testeļeca. Šis konkurss notiek ik pēc diviem gadiem un dod brīnišķīgu iespēju jaunajiem talantiem  no dažādām valstīm sevi pierādīt, pārbaudīt un izvērtēt, saņemt kompetentās un  profesionālās starptautiskās žūrijas vērtējumu un padomus tālākajai izaugsmei.Vienmēr saviļņojošs notikums ir noslēguma koncerts, kurā konkursa laureāti uzstājas kopā ar simfonisko orķestri.Reizēm liekas – pat gaiss Kuldīgā vibrē līdzi čellu stīgām!

Šis mācību gads iezīmējas arī ar pedagogu darba jubilejām. 50 darba gadu jubilāre ir mūsu skolas direktore Maruta Rozīte. Viņas darba credo visus šos gadus ir bijis : „ Ar mīlestību attiekties pret darbu, būt vienmēr radošam.” Bet , jautāta par spilgtākajiem gandarījuma brīžiem šajā garajā darba cēlienā atbilde bija- gandarījums par ikvienu  labi padarītu darbu.Arī šogad M. Rozītei un viņas lolojumam , starptautiski atzītajam meiteņu korim „Cantus” ( kora otra diriģente Maruta Grigale, koncertmeistare Marta Ozoliņa) jauns  izaicinājums- piedalīšanās Pasaules koru olimpiādē Rīgā 2014. gadā.Lai veicas!

Darba jubilejas atzīmēs arī mācību daļas vadītāja , vijoļspēles skolotāja Inguna Svara – 35, klavierspēles skolotāja Māra Šlakorcina – 40, teorētisko priekšmetu skolotājas Maruta Grigale – 30 un  Vaira Leite – 35.
Viens no pedagoga darba kvalitātes rādītājiem ir audzēkņi, kas izvēlējušies turpināt mūzikas ceļu. Priecājamies, ka mācības Ventspils mūzikas vidusskolā šogad turpinās mūsu skolas absolventes  Elīna Gulbe ( kora klase, pedegogs M. Rozīte), Sanija Gulbe ( vijoles klase, ped. Mārīte Cinovska) un Justīne Rozentāle ( flautas klase, ped. Heda Auziņa).Pēc vidējās muzikālās izglītības iegūšanas mācības augstskolās turpina Kintija Valkovska (E. Vīgnera Kuldīgas MS absolvējusi V. Jūrmales vijoles klasi)- Liepājas Pedagoģiskajā institūtā , bet  Zane Kļaviņa ( absolvējusi M. Rozītes kora klasi) – Grācas Mūzikas un mākslas augstskolā.

Šeit pieminētas spilgtākās aktualitātes, bet vēl jau noteikti būs koncerti, skolas iekšējie pasākumi, kas kopīgi veido muzikālo gaisotni, kur attīstīties jaunajiem talantiem.

Papildus audzēkņu uzņemšana notiek 27. un 28. augustā plkst. 18.00 klavieru, vijoles , dziedāšanas un pūtēju, sitamo instrumentu klasēs  un sagatavošanas klasē.

Vēlam muzikālu un radošu jauno mācību gadu!
Vaira Leite