“Tasīte mūzikas”

2019.gada 27.maijā, Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas pedagogi satikās koncertā – “Tasīste mūzikas”. Sākotnēji koncerta iecere bija  brīvdabas koncerts, taču laika apstākļi ieviesa korekcijas un koncerts notika skolas zālē.

Skolas pedagogi bija sagatavojuši koncerta programmu, to izpildot dažādos sastāvos – solo, kameransambļos, klavieru ansambļos un apvienojoties kopkorī.

Koncertā piedalījās:

Inguna Svara (vijole), Laine Balode (vijole), Velta Jūrmale (vijole), Baiba Jūrmale (čells), Kristaps Freidenfelds (kontrabass), Ingrīda Jankovska (akordeons), Larisa Gailīte (klavieres), Saiva Ceļmalniece (klavieres), Līga Saulgrieze (klavieres), Ilze Raģele (klavieres), Heda Auziņa (klavieres), Stella Pavloviča (klavieres), Marta Ozoliņa (klavieres, ģitāra), Līga Aleksandra Jāvalde (saksofons), Uldis Kleinbergs (klarnete), Vaira Leite un Maruta Grigale (klavieru ansamblis), Māra Šlakorcina – koncerta vadītāja un Daiga Šmēdiņa.

Koncerta programmā tika atskaņotas divas sieviešu kora dziesmas –

L.Vīgners Vakars un V.A.Mocarts Šūpuļdziesma.

Foto ieskats : J.Krūmiņš

1

Picture 1 of 14

Mūsu EVKMS jauna direktore – Andra Zvejniece

No 1. jūlija Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas direktore būs kuldīdzniece Andra Zvejniece. Tā sēdē lēmusi novada dome.

 

57 gadus Kuldīgas Mūzikas skolu vadījusi Maruta Rozīte, bet šovasar vadības grožus pārņems viņas audzēkne Andra Zvejniece.

Andra Zvejniece atzīst, ka doma atgriezties dzimtajā pilsētā briedusi gadiem: „Visu laiku nebiju gatava savu dzīvi pilnīgi mainīt – atstāt visu, kas iesākts, un sākt no jauna. Kad tika izsludināts konkurss, sapratu: vai nu tagad, vai nekad. Tā kā pēdējie divi gadi man pagājuši, auklējot bērniņu, šis bija laiks visu pārdomāt un izsvērt, kas darīts un ko vēl gribu paveikt. Sapratu, ka vēlos jaunus izaicinājumus, attīstību, jaunas zināšanas, un šī ir lieliska iespēja.”

 

1. Starptautiskais jauno pianistu festivāls “Mūzikas pavasaris-2019” Paņevežos, Lietuvā!

2019.gada 9.maijā skolotājas Larisa Gailīte, Māra Šlakorcina un Līga Saulgrieze ar saviem klavieru klases audzēkņiem Kārli Gūtmani (2.klase), Karīnu Bumbieri (2.klase), Laumu Gabrielu Kurzemnieci (2.klase) devās uz 1.Starptautisko jauno pianistu festivālu “Mūzikas pavasaris-2019” Paņevežos, Lietuvā! 

 

 

 

Festivālā piedalījās Lietuvas un Latvijas mūzikas skolu audzēkņi, kopumā – 90 jaunie pianisti, sadalīti trijās grupās!

Festivāla koncertā mūsu skolas jaunie pianisti katrs atskaņoja divus skaņdarbus! Kārlis un Karīna startēja arī klavieru ansambļa grupā!

 

 

Koncerts notika Paņevežu mākslas galerijā, skaistā vietā ar skanīgu akustiku! Pēc koncerta bija kopīgs foto, ekskursija muzejā,audzēkņiem īpašu prieku sagādāja radošā aktivitāte, kur katrs varēja izgatavot lupatu lellīti!  

 

Ar skaistiem iespaidiem devāmies mājup, noguruši, bet priecīgi, ar domu, jāmācās jauni skaņdarbi un jāatgriežas lai muzicētu atkal!

Paldies skolotājām par ieguldīto darbu un bērniem par izturību muzicējot!