Kultūras apmaiņa

Hivinkā 2012. gada 1. – 4. aprīlī. Uz Hivinkā devās darba grupa, kuras sastāvā bija Projekta pārvaldības grupa: Dace Reinkopa, Ilze Dambīte- Damberga, Maruta Rozīte, projekta vadības grupa Terēza Strauta, Heda Auziņa, Gunta Laizāne, Līga Jansone un E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas pedagogi Māra Šlakorciņa, Velta Jūrmale, Līga Jūrmale, Inguna Svara, Maruta Grigale, Vaira Leite. Darba grupas mērķis bija iepazīties ar mācību procesu Hivinkā Mūzikas institūtā, kā arī saskaņot plānus turpmākajām projektā paredzētajām aktivitātēm.

Guvām daudz jaunu un rosinošu ideju darbam. Pārliecinājāmies, ka muzikālās izglītības modeļi valstīs ir atšķirīgi – Somijā nav vienotas mūzikas skolu beigšanas prasības vai vienādas licencētas mācību programmas. Katrai skolai ir sava mācību programma, un galvenais kritērijs ir audzēkņa personīgā izaugsme un individuālo spēju attīstība. Latvijā šīs prasības ir vienotas, kaut arī neizslēdz iespēju katram audzēknim tās izpildīt savu spēju robežās. Somijā mūs sajūsmināja plašais pirmsskolas muzikālās apmācības piedāvājums, kas rada bērnos pozitīvu attieksmi pret mūziku.

Hivinkā mūzikas institūtā.  In Hyvinkaa music Institute.

Hivinkā mūzikas institūtā.
In Hyvinkaa music Institute.

Interesanta bija nodarbība Mūzikas rotaļu skolā skolotājas Mintu Koivunenas vadībā. Grupā aktīvi darbojās piecgadīgi bērni. Skolotāja aizraujošās rotaļās rosināja audzēkņus praktiskai muzicēšanai un muzikāli radošai darbībai gan grupā, gan individuāli. Stundā valdīja atbrīvotība un spēles prieks.

Dinamisks un spraigs bija pūtēju orķestra „Puhti” mēģinājums skolotāja Tero Toivonena vadībā. Mēģinājums bija labi apmeklēts, orķestra sastāvs liels, tajā pārstāvētas visas pūšamo instrumentu grupas. Pedagogs pats pārvalda klavieres, ģitāru un ļoti labi spēlē mežragu. Šīs prasmes viņš lieliski demonstrēja mēģinājumā un panāca ļoti labu kontaktu ar audzēkņiem. Mēģinājumā tiks apgūts plašs repertuārs. Tā kā orķestris darbojas pavisam neilgu laiku – divus gadus, skanējums ir labs. Bija ļoti patīkami vērot, kā jaunieši muzicēja – ar lielu atbildības un lepnuma izjūtu.

Pie Hivinkā pilsētas koncertzāles At Hyvinkaa Concert Hall

Pie Hivinkā pilsētas koncertzāles
At Hyvinkaa Concert Hall

Mūzikas rotaļu skolas nodarbība A class in music play school

Mūzikas rotaļu skolas nodarbība
A class in music play school

 

 

Mūzikas rotaļu skolas nodarbība A class in music play school

Mūzikas rotaļu skolas nodarbība
A class in music play school

 

 

 

 

 

 

 

 

Apmeklējām Mūzikas institūta kamerorķestra (diriģents Tomas Pirilā) mēģinājumu un vienojāmies par repertuāru nākamajai abu skolu orķestru nometnei augustā Hivinkā.

Nozīmīga vieta bija arī kopējām sanāksmēm, kurās tika saskaņoti tālākie plāni.

Hivinkā  Mūzikas institūta  kamerorķestra mēģinājums, diriģents: Tuomas Pirilā. Rehearsal of chamber orchestra of Hyvinkaa Music Institute, conductor Toumas Pirila

Hivinkā Mūzikas institūta kamerorķestra mēģinājums, diriģents: Tuomas Pirilā. Rehearsal of chamber orchestra of Hyvinkaa Music Institute, conductor Toumas Pirila

Pēdējās viesošanās dienas nogalē ciemojāmies viesmīlīgās diriģentes Mariannes Murtoniemi mājās. Omulīgā, sirsnīgā gaisotnē pie vakara kafijas risinājās sarunas, raisījās diskusijas. Baudījām mājasmātes sarūpētu lielisku koncertu.

 

Hivinkā pedagogu vizīte Kuldīga 2012.g 23.-24.maijā

Otrā pieredzes apmaiņa notika Kuldīgā, kur ieradās četri Hivinkā mūzikas institūta pedagogi: direktore Pia Karjes-Peltola, orķestra pedagogs un diriģents Toumas Pirilā, vijoles un alta pasniedzēja Emīlija Vāgoner un klarnetes pasniedzējs Lauri Vaahtoranta.

2012. gada 27. – 31. augustā.

No Kuldīgas uz Hivinkā devās paplašināta E.Vīgnera mūzikas skolas pedagogu un audzēkņu grupa – 66 cilvēki. Šī brauciena mērķis bija iepazīstināt somu draugus ar mūsu skolas audzēkņu sniegumu koncertos, piedalīties koru un orķestru nometnēs, lai sagatavotu kopīgo repertuāru noslēguma koncertiem, kas notiks 2013. gada maijā Hivinkā un augustā Kuldīgā. Tāpēc skolu pārstāvēja lielie kolektīvi – meiteņu koris „Cantus” (diriģentes Maruta Rozīte, Maruta Grigale, koncertmeistare Marta Ozoliņa), saksofonistu ansamblis (skolotāja Līga Aleksandra Jāvalde), flautu trio (skolotāja Heda Auziņa), kamerorķestris (diriģente Velta Jūrmale). Vēl grupas sastāvā bija projekta koordinatore Terēza Strauta skolotājas Inguna Svara, Vaira Leite, lietvede Ilona Klepere.

Somu kolēģi bija parūpējušies par daudzveidīgu un piesātinātu programmu. Hivinkā iebraucām 27. augusta vakarā un iekārtojāmies jaukajā, klusajā Haukilampi kempingā, pie kura ir mežs un ezers. Šeit mēs jutāmies gluži kā Latvijā un vakaros varējām labi relaksēties pēc piesātinātajām, darbīgajām dienām. Lasījām brūklenes, mellenes, bērni ar aizrautību fotografēja dabas skatus, devāmies nelielos pārgājienos.

Viesošanās pei kora "Volare" diriģentes Mariannes Murtoniem Visiting conductor of choir "Volare" Marianne Murtoniemi

Viesošanās pei kora “Volare” diriģentes Mariannes Murtoniem
Visiting conductor of choir “Volare” Marianne Murtoniemi

Nākamā diena sākās ar mūsu orķestra un kora mēģinājumiem kempingā, tad bija brīvais laiks un vēlāk – abu skolu orķestru kopmēģinājums kultūras hallē.

Kopmēģinājumus vadīja skolotājs Tomas Pirilā. Viņa vadībā jaunie mūziķi iestudēja somu izcilā komponista J.Sibeliusa skaņdarbus „Somija” un „Andante festivo”, kā arī „Somu tautas dejas” J.Salminena aranžējumā. Visi šie skaņdarbi skanēs noslēguma koncertā. Mēģinājumā jaunie mūziķi darbojās ar aizrautību. Diriģents lielu uzmanību pievērsa skaņdarbu muzikālajai interpretācijai, intonācijas precizēšanai un pareizu štrihu lietošanai. Interesanti, ka „Somu tautas dejās” solo atskaņoja gan mūsu 5. klases audzēkņi Helēna Navicka un Kārlis Rimaševskis, gan arī somu jaunie mūziķi, kas vēl vairāk tuvināja abu orķestru dalībniekus kopīgam spēles priekam un sadarbībai.

Vakarā notika mūsu pirmais koncerts Hivinkā jaunajā, modernajā baznīcā. Baznīcu ir projektējis arhitekts Ārno Rūsuvori, tā uzcelta 1961. gadā. Ēka ir neparasta. Baznīca būvēta kā trijstūris ar visām iespējamām variācijām, par godu Svētajai Trīsvienībai. Bija prieks tajā muzicēt. Koncertā uzstājās „Cantus” un flautu trio. Kora repertuārā bija iekļauti gan latviešu komponistu klasiķu, gan mūsdienu latviešu komponistu dziesmas. Klausītāju ovācijas izpelnījās latviešu tautas dziesmu apdares ar deju elementiem. Flautu trio atskaņoja gan somu, gan latviešu tautas mūziku. ( foto)

Nākamā diena, 29. augusts, iesākās ar koncertu Asemas pamatskolā. Tajā uzstājās kuldīdznieku kamerorķestris, flautistu trio un saksofonistu ansamblis. Šis bija īpašs koncerts, jo klausītāji bija vismaz 70 mazu, 1. – 6.  klases bērnu. Zālē valdīja uzmanība un klusums, bet aplausi gan bija vareni un ilgstoši!

Pilni pozitīvu emociju dienas turpinājumā gida pavadībā devāmies uz Somijas galvaspilsētu Helsinkiem. Apskatījām vecpilsētu, Esplanādi, Sv. Nikolaja katedrāli, Tempelinaukio – baznīcu klintī un, protams, somu izcilā komponista J.Sibeliusa memoriālu. Baznīcā klintī lieliskā akustikā „Cantus” nodziedāja latviešu komponista E.Dārziņa „Šūpuļdziesmu”, bet pie J.Sibeliusa pieminekļa visi kopā – mūsu tautas dziesmu „Pūt, vējiņi”. Stāvot starp pieminekļa milzīgajām stabulēm, sajutām J.Sibeliusa mūzikas varenību un mūsu tautas dziesmas vienkāršo sirsnību, kas vienmēr svešumā liek aizdomāties par mājām, par atgriešanos…

Iespaidiem bagātā diena noslēdzās ar koru „Cantus” un „Volare” kopmēģinājumu Vehkojas Draudzes centrā netālu no Hivinkā.

„Cantus” (diriģentes Maruta Rozīte, Maruta Grigale) un somu koris „Volare” (diriģente Marianne Murtoniemi) diriģentes M. Murtoniemi vadībā apguva dažādu tautu mūziku. „Cantus” dziedātājas mācījās arī pareizu somu valodas izrunu J.Sibeliusa skaņdarbam „Somija”, kas iekļauts noslēguma koncerta programmā.Tā kā mūsu meitenēm somu valodā vēl nebija nācies dziedāt, tad valodas apgūšana izvērtās par jauku un interesantu nodarbi, ko pavadīja sirsnīgs humors. Mēģinājumā koristi sajuta dziedāšanas un kopā būšanas prieku, par to liecināja draudzīgā un sirsnīgā atmosfēra – pat koristu sēdēšana bija organizēta īpaši – kora „Volare” dziedātājas ļoti viesmīlīgi aicināja „Cantus” meitenes savā vidū, lai balsis savītos kopā un skanējums būtu īpaši niansēts un krāsains.

Mūsu vizītes priekšpēdējās dienas, 30. augusta, galvenais pasākums bija koncerts Hivinkā Rātsnama hallē. Tajā uzstājās visi mūsu skolas kolektīvi – „Cantus”, kamerorķestris, flautistu un saksofonistu ansamblis. Pavadījumus skaņdarbiem atskaņoja mūsu lieliskās koncertmeistares Marta Ozoliņa un Līga Jūrmale. Brīnišķīga akustika, klausītāju atsaucība un mūsu audzēkņu muzicētprieks – tā dažos vārdos varētu raksturot šo koncertu. A.Kalniņa dziesmu „Mūzikai” kora un kamerorķestra sniegumā koncerta izskaņā klausītāji ar sirsnīgiem aplausiem lūdza atkārtot vēlreiz.

Diena izskanēja ar abu orķestru kopmēģinājumu un piknika vakariņām kempingā.

31. augustā devāmies mājup, guvuši jaunus iespaidus un emocijas.

no 27. septembra līdz 1.oktobrim – atbildes vizītē uz Kuldīgu devās Hivinkā mūzikas institūta delegācija. Tās sastāvā bija pedagogi Janne Vanonens, Marianne Murtoniemi, Joanna Bromana, koris „Volare” (40 dalībnieku), instrumentālisti (7 dalībnieki) un deviņi palīgi – vecāki un pedagogi.

28. septembra diena iesākās ar somu jauno mūziķu koncertiem Kuldīgas novada Vārmes un Vilgāles skolā. „Volare” priecēja klausītājus ar daudzveidīgu programmu, kurā izskanēja somu, zviedru un afrikāņu tautas dziesmas, komponistu klasiķu darbi, to skaitā arī M. A.Charpentier Eirovīzijas melodija T.Pirillā aranžējumā un Ludviga van Bēthovena „Oda priekam”, kas mūsdienās pazīstama kā Eiropas himna. Kora skanējumu papildināja instrumentālā grupa, viens no īpašajiem priekšnesumiem bija mazās arfas izpildījumā. Klausītājiem patika somu jauno mūziķu skanīgās balsis, aizrautīgais muzicēšanas prieks, daudzveidīgā programma, viņi neskopojās ar sirsnīgiem aplausiem.

Īpaša uzmanība projektā tika veltīta kolektīvai muzicēšanai, jo tā rada bērnos nepieciešamo interesi, lai varētu attīstīt viņu muzikalitāti un savu izvēlēto instrumentu spēlēšanas iemaņas, tas ir veids, kā iespējams nodrošināt jaunu radošu kultūras produktu (skaņdarbu, festivālu, koncertprogrammu) tapšanu un pieejamību plašam iedzīvotāju lokam.

Vakarā notika koru meistarklase Kuldīgas mūzikas skolā. Koru meistarklasi Kuldīgā vadīja asociētā profesore, Dziesmu svētku virsdiriģente, Rīgas Doma kora skolas meiteņu kora diriģente Aira Birziņa. Viņas vadībā kori iestudēja latviešu tautas dziesmu „Stāvēju, dziedāju” G.Rozīša apdarē un komponistes I.Arnes dziesmu „Viva la musica”. Somu dziedātājiem tik ļoti iepatikās I.Arnes dziesma, ka to iekļāva noslēguma koncerta programmā. Īpašu uzmanību diriģente veltīja koru iedziedāšanās procesam, kas bija gan atraktīvs, gan aizraujošs un mobilizējošs. „Volare” dziedātājas ar īpašu atbildības izjūtu mācījās latviešu valodas izrunu. Nemaz jau tik viegla nav mūsu valodiņa, bet ir jauki klausīties, kā ciemiņi dzied latviski!

Kuldīgas Mūzikas skolas un Hivinkā institūta kamerorķestru kopmeiģinājums.  joint rehearsal of orchestras of kuldiga music school and Hyvinkaa  Music Institute.

Kuldīgas Mūzikas skolas un Hivinkā institūta kamerorķestru kopmeiģinājums.
joint rehearsal of orchestras of kuldiga music school and Hyvinkaa Music Institute.

Apvienotā orķestru meistarklase notika Kuldīgas Mākslas namā. To vadīja simfoniskās diriģēšanas klases maģistrs Mārtiņš Bergs. Viņš ir arī Ventspils mūzikas vidusskolas, Jēkabpils mūzikas skolas un Rīgas P.Jurjāna mūzikas skolas simfonisko orķestru diriģents.

M.Berga vadībā jaunie mūziķi iestudēja komponista A.Strazda apdari latviešu tautas dziesmai „Tumša nakte, zaļa zāle”, somu tautas dejas un A.Žilinska skaņdarbu „Mazā dejotāja”. Par koporķestra darbu M.Bergs izteicās atzinīgi, un tas ir augsts novērtējums ikvienam jaunajam mūziķim un viņu pedagogiem.

Koncerta mēģinājums un skolotājas Hedas Auziņas organizētais koncerts notika jaunajā, modernajā Pārventas bibliotēkā. Koncerts bija labi apmeklēts. Īpašu klausītāju atsaucību izpelnījās melodiskās somu tautas dziesmas un afrikāņu ritmiskās un ekspresīvās melodijas, kā arī L. van Bēthovena „Oda priekam”. Jāatzīmē, ka atbilstoši katras dziesmas noskaņai, laikmeta elpai un saturam tika variēts arī ansambļa instrumentālais sastāvs. Vērojot „Volare” koncertus, var uzteikt dziedātāju un instrumentālistu dabīgo, atraisīto muzicēšanu un prasmi radīt jauku, sirsnīgu koncerta gaisotni.

Pie Sv. Nikolaja katedrāles Helsinkos. At St Nicolaus Cathedral in helsinki.

Pie Sv. Nikolaja katedrāles Helsinkos. At St Nicolaus Cathedral in helsinki.

Nākamā diena, 30. septembris, sākās ar ekskursiju pa Kuldīgu skolotājas Vairas Leites vadībā. Somu viesiem bija iespēja apskatīt vecpilsētu, uzkāpt Sv. Katrīnas baznīcas tornī un paraudzīties uz Kuldīgu no putna lidojuma, viņus sajūsmināja mūsu pilsētas mierpilnā, romantiskā gaisotne.

Dienas otrajā daļā bija mēģinājums un tad koncerts Kuldīgas Mākslas namā. Koncerts izdevās lielisks, somu jaunieši muzicēja no sirds, un ar sirsnīgiem aplausiem to novērtēja kuldīdznieki. Atzinīgi koncertu novērtēja arī Kuldīgas mūzikas skolas direktore Maruta Rozīte. Pacilāti un mazliet noguruši visi vēlāk devās uz atvadu pasākumu, kur brīvā, atraisītā gaisotnē varējām apmainīties iespaidiem, dibināt jaunus draudzības kontaktus, jaunieši rādīt savu deju prasmi.

2013. gada 1. – 3. maijā Kuldīgas mūzikas skolas audzēkņu un skolotāju delegācija (67 cilvēku sastāvā) un projekta koordinatore Terēza Strauta devās jau trešajā vizītē uz Hivinkā. Šoreiz vizītes galvenais mērķis bija projekta noslēguma koncerts Hivinkā – tā sagatavošana un realizēšana.  Kuldīgā noslēguma koncerts skanēs šā gada augustā, kad notiks arī projekta noslēguma konference.

 

Pasākumu programmā bija iekļauts arī kora „Cantus” koncerts Rīhimaki pilsētas pamatskolā 2. maijā. Mūs laipni sagaidīja skolas direktors Kari Hamalainens. Viņš pastāstīja, ka tā ir skola ar mūzikas novirzienu, kurā mācās 450 audzēkņu. Skolā par pedagogu strādā arī mums pazīstamā kora „Volare” diriģente Marianne Murtoniemi. Viņa māca mūziku, somu valodu,vēsturi, matemātiku un arī fizkultūru. Pēc koncerta viņas vadībā apskatījām skolu. Tā ir ļoti jauka, mājīga, ar modernu, mūsdienīgu klašu aprīkojumu.

Saspringta šī diena bija abu skolu orķestrantiem un diriģentiem, jo kopmēģinājumos vēl tika slīpētas pēdējās nianses noslēguma koncertam, kas izdevās lielisks.

Tajā piedalījās abu skolu orķestri – Kuldīgas mūzikas skolas kamerorķestris (diriģente Velta Jūrmale) un Hivinkā Mūzikas institūta „Allegro Orchestra” (diriģenti Tomas Pirila un Emīlija Vagonere), kori „Cantus” (diriģentes Maruta Rozīte un Maruta Grigale, koncertmeistare Marta Ozoliņa) un „Volare” (diriģente Marianne Murtoniemi, koncertmeistare Joanna Bromana), kuldīdznieku saksofonistu ansamblis (skolotāja Aleksandra Līga Jāvalde) un abu skolu apvienotais flautistu oktets (skolotājas Heda Auziņa, Taina Lindholma un Kirsi Tūnanena). Bija prieks konstatēt, ka visu kolektīvu sniegums ir audzis muzikālā kvalitātē, kas ir cītīga mājas darba, meistarklašu un daudzo kopmēģinājumu rezultāts.

Koncerta programmu veidoja somu un latviešu komponistu klasiķu dziesmas, tautas dziesmu apdares, arī pasaules tautu melodijas. Šis koncerts bija kā varens, skaists un skanīgs kultūras tilts starp mūsu valstīm. Atkal un atkal pārliecinājāmies, ka mūzikas valoda ir universāla, tai nav robežu.

Koncertu atklāja kuldīdznieku kamerorķestris, izpildot sprigano latviešu tautas dziesmu „Meita gāja uz avotu” Jēkaba Ozoliņa aranžējumā un Arvīda Žilinska skaņdarbu „Mazā dejotāja” Mārtiņa Berga aranžējumā. Skaņdarbā „Mazā dejotāja” flautas solo izteiksmīgi atskaņoja 3. klases audzēkne Lilija Kļaviņa (ped. Heda Auziņa). Šis priekšnesums izpelnījas klausītāju ovācijas. Ar skaistu, krāsām bagātu O.Merikanto dziesmu „Vasaras vakara valsis” klausītājus priecēja koris „Volare”, bet programmu skanīgi turpināja Kuldīgas saksofonistu ansamblis un koris „ Cantus”.

Īpašu skanējuma intensitāti koncertam piešķīra apvienoto koru, orķestru un flautistu okteta sniegums. Apvienoto koru izpildījumā sirsnīgi un dvēseliski izskanēja latviešu tautas dziesmas „Pūt, vējiņi” un „Stāvēju, dziedāju”. Tautas dziesmā „Stāvēju, dziedāju” solo spoži izpildīja kuldīdznieces Katrīna Miezīte, Marija Iļjina un Laura Volkonovska (ped. Maruta Rozīte). Vēl kopkoris izpildīja latviešu komponistu A.Kalniņa un I.Arnes dziesmas, to skanējums bija tīrs, spožs un kupls.

Bet piecdesmit dalībnieku lielais apvienotais orķestris spilgti un pārliecinoši atskaņoja „Somu tautas dziesmas” J.Salminena aranžējumā. Piektajā tautas dziesmā „Melanholiskas domas” solo veiksmīgi izspēlēja kuldīdznieki Helēna Navicka (ped. Inguna Svara) un Kārlis Rimaševskis (ped. Velta Jūrmale). Silti izskanēja arī latviešu sirsnīgā tautas dziesma „Tumša nakte, zaļa zāle” Armanda Strazda aranžējumā un J.Sibeliusa skaistais, svinīgais skaņdarbs „Andante festivo”. Prieks bija konstatēt, ka orķestru sniegums kļuvis tīrskanīgāks, dinamiskāks, ar labu ansambļa izjūtu, kas ir daudzo mēģinājumu rezultāts.

Pārsteigums bija jaunizveidotais flautistu oktets, kas skanēja dzidri, saskaņoti un muzikāli izjusti. Oktets izpildīja Lūcijas Garūtas „Šūpuļdziesmu” un somu tautas dziesmu „Vasaras dziesma”.

Koncerta noslēgumā abu orķestru un koru izpildījumā svinīgi un pacilāti izskanēja L. van Bēthovena „Oda priekam” un J.Sibeliusa „Somija”. Šie abi himniskie skaņdarbi ar savu spēku un mūzikas garu skanēja kā liecinājums talanta, darba un draudzības spēkam, kas divu gadu garumā ir veidojis norises mūsu kopīgajā projektā „Mūzikas tilts – Kuldīgas un Hivinkā mūzikas skolu sadarbība”.

Klausītāju aplausi negribēja rimties. Visi bijām gandarīti par rezultātu – gan klausītāji, gan jaunie mūziķi un viņu pedagogi. Kuldīgā šī koncerta atskaņojumu varēs klausīties augustā, tad notiks arī noslēguma konference.

Noslēguma koncerts Kuldīgā 23.08.2013.