Projekta vadība

Visu projekta laiku norisinājās kopīgas aktivitātes. Projekta struktūra tika sadalīta četros virzienos: „Vadība un koordinācija” „Informācija un publicitāte” „Muzikāli izglītojošās sistēmas attīstība” „Kultūras apmaiņa”

Aktivitāte „Vadība un koordinācija” nodrošināja vispārēju izvirzīto mērķu un plānu veiksmīgu sasniegšanu. Projekta vadības grupai un pašvaldību pārstāvjiem notika regulāras sanāksmes abās partneru pusēs, kā arī notika vairākas kopīgas sanāksmes. Tās bija ļoti svarīgas projekta ieviešanas gaitā, jo arī nākotnē tiek plānota savstarpēja sadarbība.
Projekta koordinācija notika īpašas aktivitātes (Darba grupas) ietvaros, un katrs projekta partneris bija atbildīgs par to izpildi. Stratēģiskajā līmenī katra partnera projekta koordinators bija iesaistīts projekta izpildē.

Projekta vadības grupa: Terēza Strauta, Gunta Laizāne, Heda Auziņa, Līga Jansone.

Projekta vadības grupa: Terēza Strauta, Gunta Laizāne, Heda Auziņa, Līga Jansone.

Vadošais partneris – Kuldīgas novada pašvaldība vadīja un nodrošināja stratēģiskā līmeņa attīstību. Projekta vadības grupā ietilpa: projekta koordinatore Terēza Strauta, projekta asistente Heda Auziņa, projekta juriste Gunta Laizāne, projekta grāmatvede Līga Jansone.

 

 

 

 

Hivinkā projekta grupa: Pia Kärjes-Peltola, Eira Kokko, Iiris KoKosonen

Hivinkā projekta grupa: Pia Kärjes-Peltola, Eira Kokko, Iiris KoKosonen

Projekta vadības grupa Hivinkā mūzikas institūtā: projekta koordinatore Pia Karjes-Peltola, projekta asistente Īrisa Kosonen, un projekta grāmatvede Eira Kokka.

 

 

 

 

 

Projekta pārvaldības grupa: Ilze Dambīte-Damberga, Maruta Rozīte, Dace Reinkopa.

Projekta pārvaldības grupa: Ilze Dambīte-Damberga, Maruta Rozīte, Dace Reinkopa.

Projekta Pārraudzības grupā Kuldīgu pārstāvēja Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja Dace Reinkopa, Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga, E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas direktore. Projekta pārraudzības grupa tika izveidota, lai labāk kontrolētu projekta aktivitāšu izpildi, pieņemtu gala atskaites.