Kora klase

Izglītības programma – kora klase

Izglītības programmas vadītāja: Maruta Grigale

Nodaļā strādā: Amanda Gertnere, Maruta Grigale, Andra Zvejniece

Nodaļā strādāja: Maruta Rozīte