Kora klase

Izglītības programma – kora klase

Izglītības programmas vadītāja: Maruta Grigale

Nodaļā strādā: Maruta Rozīte, Amanda Gertnere, Maruta Grigale, Andra Zvejniece