Kora klase

Izglītības programma – kora klase

 

Izglītības programmas vadītāja: Maruta Rozīte

Nodaļā strādā: Maruta Rozīte, Amanda Gertnere, Maruta Grigale, Andra Zvejniece