Kontakti

Skolas_logo

Direktore: Andra Zvejniece

Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas direktores apmeklētāju pieņemšanas laiks 2023./2024. mācību gadā trešdienās            16:00–18:00

 

Tālrunis: +371 63322114; +371 25631897

Adrese: Smilšu ielā 6, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

e-pasts : muzikask@kuldiga.lv

mājaslapa: muzikasskola.kuldiga.lv

Rekvizīti:

Saņēmējs Kuldīgas novada pašvaldība
   
Reģ. nr. 90000035590
Banka: A/S SEB
Konts: LV26UNLA0011001130401
Summa: 15,00- EUR
Maksājuma mērķis:  (skolēna vārds, uzvārds – specialitāte), vecāku iemaksa par (mēnesis)  / (mēnesis) instrumenta nomas maksa