Kontakti

Skolas_logo

Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola

Direktore: Andra Zvejniece

Adrese: Smilšu ielā 6, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Tālrunis: +371 63322114

E-pasts: muzikask@kuldiga.lv

 

Saņēmējs Kuldīgas novada pašvaldība
   
Reģ. nr. 90000035590
Banka: A/S SEB
Konts: LV26UNLA0011001130401
Summa: 15,00- EUR
Maksājuma mērķis:  (skolēna vārds, uzvārds – specialitāte), vecāku iemaksa par (mēnesis)  / (mēnesis) instrumenta nomas maksa