Dokumenti

Šajā sadaļā Jums ir iespēja lejupielādēt ar mūzikas skolu saistītus līgumus un dokumentus.

 

Uzņemšanas noteikumi

Vērtēšanas kritēriji un kārtība

Iekšējās kārtības noteikumi

Par EVKMS maksas pakalpojumiem un līdzfinansējuma apmēru skolas audzēkņiem.

Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas nolikums

2019./2020.m.g.noslēguma eksāmenu kārtība

 

 

 

 

 

 

 

 

Par sīkāku informāciju un ar dokumentu iesniegšanu saistītiem jautājumiem sazinieties ar direktora vietnieci mācību darbā:

Ingūna Svara

e-pasts: vijoles@kuldiga.lv