Stīgu instrumentu spēle

Izglītības programma – stīgu instrumentu spēle

Izglītības programmas vadītāja: Velta Jūrmale

Nodaļā strādā: Velta Jūrmale, Mārīte Cinovska, Inguna Svara, Baiba Jūrmale, Laine Balode, Kristaps Freidenfelds, Elīza Ozoliņa

 

 

Stīgu instrumentu nodaļā strādājuši: Artis Meinerts (vijole), Jānis Zariņš (vijole), Tadeušs Ruško (vijole, čells), Rasma Rubule* (vijole), Daina Strauta (čells), Iveta Graubiņa (čells), Ilze Ezerniece (čells), Eva Edele  (vijole), Inga Rubene*(vijole), Arimans Štrauss (čells)

 

* Kuldīgas mūzikas skolas absolventes