Koris “Cantus”

Cantus_2

Koris “Cantus”

Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas koris “Cantus” – 9 Starptautisku konkursu laureāts, ir kora mākslinieciskās vadītājas un galvenās diriģentes Marutas Rozītes radošā mūža lolojums. Koris dibināts 1967./68. mācību gadā.

Korī “Cantus” dzied bērni no 9 – 18 gadiem, vokālās (1976. gadā atver kora klasi) un instrumentālo mācību programmu audzēkņi.

1971. gadā – pirmā lielākā un nopietnākā kora uzstāšanās notiek Kuldīgas koncertzālē (Sv. Katrīnas baznīcā) kopā ar Tautas kori “Ventava”(diriģente Maruta Rozīte). Tas bija sākums tradīcijai, kas turpinās, skolas absolventu balsīm ieplūstot “Ventavas” skanējumā.

1975. gadā pirmais radio ieraksts, komponista Arvīda Žilinska dziesmu krājums “Kurš darbiņš labāks”, piedalīšanās TV raidījumos: “DO-RE-MI”, “Dziesmu varavīksne”, “Ciemos pie komponista Pētera Plakida”.

Sadarbībā ar komponistu P.Plakidi, kas aizsākās 1977. gadā pirmajās “Mūzikas dienās” Kuldīgā, uzstāšanās LPSR Komponistu savienības Plēnumu koncertos un komponistu savienības 9. kongresā ar P.Plakida diesmām ir viena no jaukākajām lappusēm korea vēsturē.

P.Plakida bērnu dziesmas ir jauns vārds latviešu koru mūzikā, tās līdzvērtīgas O.Vācieša, V.Ļūdēna un J.Petera devumam bērnu dzejā. Komponists kori izvēlējās par sava veida “laboratoriju” un ir veltījis korim ap trim desmitiem skanīgu dziesmu: kā “Vabolis”, “Lietus pilīte”, “Kurzeme”, “Viens pa ceļu gāja”(“dubultfūga”), “Fūga”, “Zaķa koks”, “Svilpiens pa lielo olu”, Kas kuram ziemā ir”u.c.

Koris piedalījies komponistu A.Žilinska, V.Kaminska, P.Plakida, U.Stabulnieka, R.Paula autorkoncertos.

1994. gadā – iegūst skanīgo nosaukumu “Cantus”

1995. gadā koris “Cantus” , pārstāvot Latviju, piedalījies ANO 50. Gadadienas svinībās Sanfrancisko (Kalifornija, ASV)

No 2003. gada sākas sadarbība ar tagadējo “Cantus” menedžeri Francine Rohlffs, Gēsthahtes “Mūzikas draugu” biedrības priekšsēdētāju. Turpmāk veidojās kontakti ar Latvijas Goda konsuli Vācijā Sabini Sommerkamp – Homann un Hamburgas lielākās avīzes “Hamburger Abendblatt” kultūras nodaļas redaktori Renate Schneider. Renate Schneider  organizētajos labdarības pasākumos – festivālos “Bērni dzied bērniem” un Ziemassvētku koncertos “Pasaka Miķelī” Hamburgā koris “Cantus” piedalās kā goda viesis. 2008. gadā sākās kora sadarbība ar Hamburgas policistu vīru kori.

Pateicoties kora labvēļa Franz Hubert Timmermann kunga atbalstam tika izdoti 3 kora “Cantus” CD, kuros iekļautas vācu komponistes un dzejnieces Lenni Timmermann (sponsora mātes) dziesmas latviešu valodā.

Koris koncertējis Ķīnā (2 reizes), Itālijā, Austrijā, Francijā, Šveicē, Holandē, Vācijā.

Kora repertuārā līdzās latviešu komponistu E.Dārziņa, J.Vītola, E.Melngaiļa, S.Mences, R.Paula, R.Jermaka dziesmām ir daudz Rietumeiropas klasikas: J.S.Bahs, V.A.Mocarts, L. van Bethovens, Dž. Pergolēzi, Dž. Rossini, G. Fore, F. Mendelsons, Fr. Šūberts, Dž. Verdi un citi. Nozīmīgu vietu kora repertuārā ieņem arī tautas dziesmu apdares.

 

2013.gada spilgtākie notikumi. Korim “Cantus” – 45