Par skolu

Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola ir dibināta 1945.gadā.

1980.gadā piešķir latviešu komponista, pedagoga, novadnieka Ernesta Vīgnera vārdu

1964.- 2019.gada jūlijam skolas direktore – Maruta Rozīte.

2019.gadā skolas direktores amatā tiek iecelta – Andra Zvejniece.