Administrācija


Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas direktore : Andra Zvejniece

Direktora vietniece mācību darbā : Inguna Svara

Saimniecības daļas vadītāja un lietvede : Ilona Klepere

 

Skolas saimnieks : Aldis Dambergs

Skolas dežurante : Indra Damberga

Skolas apkopējas : Aina Krauze un Inese Tropiņa