Teorētiskie priekšmeti

Izglītības programma – Teorētiskie priekšmeti

Izglītības programmas vadītāja: Laine Balode 

Nodaļā strādā: Vaira Leite , Līga Aleksandra Jāvalde, Maruta Grigale, Amanda Gertnere, Laine Balode, Kristers Lauriņš

Teorētisko priekšmetu nodaļā strādājuši: Lūcija Garūta, Jānis Zariņš, Astrīda Kalniņa*, Voldemārs Sokolovskis, Ermīna Kalna, Egons Snipkis, Tamāra Ponomorjova, Rasma Bloka, Aina Pētersone*, Maruta Rozīte, Sarmīte Pakšķe, Iveta Akeldama*, Inga Godunova*, Jeļena Lagutina, Inita Rubeze, Stella Pavloviča

 

* Kuldīgas mūzikas skolas absolventes