Programmas

Mūsu skolā īsteno šādas izglītības programmas:

Taustiņinstrumentu spēle (kods 20V 212 01) – klavierspēle, akordeona spēle,

Stīgu instrumentu spēle (kods 20V 212 02) – vijoļspēle, čella spēle,

Pūšaminstrumentu spēle (kods 20V 212 03) – flautas spēle, saksofona spēle, klarnetes spēle, trompetes spēle, mežraga spēle, eifonija spēle,

Sitaminstrumentu spēle (kods 20V 212 04)

Vokālā mūzika – (kods 20V 212 06) – kora klase.