Sākumlapa

E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas Iestājpārbaudījumi 2024./2025.m.g.

Iestājpārbaudījumā notiek muzikālās dzirdes, atmiņas un ritma pārbaude: jānodzied viena dziesma (vēlams tautasdziesma) pēc izvēles un otra  no pievienotajiem 3 variantiem*, jāatkārto pedagoga spēlētas skaņas un melodijas (ar balsi), kā arī ritma frāzes (ar plaukstām)

*iekļauts audio mācību materiāls

1.variants

2.variants

3.variants


 

 

Dalība konkursos 2024.gada aprīlis:

Jauno vokālistu konkurss “Mārupes pupuķis 2024”

Latvijas izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaude – konkurss Kurzemē, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Stīgu instrumentu nodaļas konkurss “Sol-re-la-mi”

XIV Kurzemes un Zemgales Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu konkurss “Pūš pa deviņ’-2024”

Dobelē notika XII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 2.- 4. klašu pianistu konkurss

Dalība konkursos 2024.gada martā:

Kuldīgas novada izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaudē – konkursā (I kārta)

Dalība konkursos 2024.gada februārī:

Jauno pianistu konkurss “Etīžu putenis”.

Kurzemes reģiona mūzikas skolu pianistu konkurss “No prelūdijas līdz…

Dalība konkursos 2024.gada janvārī:

Latvijas profesionālās ievirzes programmu Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkurss. (23.01.24.)

Mazais Augusta Dombrovska konkurss stīgu instrumentiem

Latvijas profesionālās ievirzes programmu Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkurss. (24.01.24.)

__________________________

__________________________
2024.gada 23. janvārī, Kuldīgas novada pašvaldībā aizvadīts svinīgs pasākums, kurā novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska pasniedza diplomus un atzinības rakstus konkursa “Ziemassvētki Kuldīgas novadā 2023” pieteikto namu – veikalu, kafejnīcu, uzņēmumu un privātmāju – saimniekiem, kuri pagājušā gada decembrī ar rotājumiem un dekoriem palīdzēja novadam iemirdzēties vēl krāšņāk.