Latvijas izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaude – konkurss Kurzemē, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

2024.gada 11.aprīlī Kuldīgā notika Latvijas izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaude – konkurss Kurzemē, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas meiteņu koris “Cantus” konkursā ieguva Augstākās pakāpes diplomu!
Priecājamies un lepojamies! 
Paldies par ieguldīto darbu kora meitenēm, diriģentēm Amandai Gertnerei un Marutai Grigalei, kā arī koncertmeistarei Martai Ozoliņai.

Šeit neliels ieskats no kora dalības konkursā.
Foto: Kārlis Komarovskis 📸