XIV Kurzemes un Zemgales Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu konkurss “Pūš pa deviņ’-2024”

10.04.2024. notika XIV Kurzemes un Zemgales Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu konkurss “Pūš pa deviņ’-2024”, kuru organizēja Talsu Mūzikas skola. Konkursā piedalījās ansambļi no Talsiem, Valdemārpils, Kandavas, Tukuma, Ventspils, Engures, Auces un Kuldīgas.

Mūsu skolas saksofonistu ansamblis konkursā ieguva 1.vietu. Priecājamies un lepojamies! 

Paldies audzēknēm un skolotājai Līgai Aleksandrai Jāvaldei par ieguldīto darbu!