Informācija audzēkņiem, kuri nemācās izglītības programmas pēdējā klasē

 

*Mācību gada pārcelšanas eksāmeni

– specialitātē notiks attālināti, savstarpēji vienojoties ar pedagogu.

– mācību priekšmetā “vispārējās klavieres”/”klavieres”(kora kl.) notiks attālināti, izņemot tos audzēkņus, kuri šo māc. priekšmetu apgūst pirmo gadu.

Pārējo mācību priekšmetu noslēguma vērtējumi (semestra/gada) tiks izlikti, ņemot vērā summatīvās vērtēšanas principu − šī mācību gada vērtējumus. Atzīmēm jābūt izliktām līdz 25. maijam.

Liecības elektroniski saņemsiet e-klasē, vēlāk būs iespējams saņemt arī papīra formā.

*sīkāk skatīt šeit:  https://muzikasskola.kuldiga.lv/wp-content/uploads/2020/05/eksāmenu-kārtība.pdf

Jūnija sākumā paredzētās konsultācijas un uzņemšana 1. klasē tiek pārcelta uz augusta beigām – konkrēta informācija tiks izziņota.

 

Sekojiet līdzi informācijai skolas mājaslapā https://muzikasskola.kuldiga.lv un mūsu Facebook kontā!

 

Paliec mājās un tiekamies drīz! 😊

Informācija audzēkņiem, kuri mācās izglītības programmas pēdējā klasē


Audzēkņiem, kuri mācās izglītības programmas pēdējā klasē

*Skolas beigšanas eksāmeni

-Solfedžo notiks 6., 7. maijā(attālināti)

Mūzikas literatūras eksāmeni  – 14., 15. maijā(attālināti);

specialitātē norisināsies no 25.-29. maijam(attālināti vai klātienē).

Pārējo mācību priekšmetu noslēguma vērtējumi (semestra/gada) tiks izlikti, ņemot vērā summatīvās vērtēšanas principu − šī mācību gada vērtējumus. Atzīmēm jābūt izliktām līdz 5. maijam.

Izlaidums noteikti nenotiks līdz jūnija beigām. Tiklīdz varēsim, tad arī rīkosim svētkus!

*sīkāk skatīt šeit: https://muzikasskola.kuldiga.lv/wp-content/uploads/2020/05/eksāmenu-kārtība.pdf

Paliec mājās un tiekamies drīz! 😊