Informācija audzēkņiem, kuri nemācās izglītības programmas pēdējā klasē

 

*Mācību gada pārcelšanas eksāmeni

– specialitātē notiks attālināti, savstarpēji vienojoties ar pedagogu.

– mācību priekšmetā “vispārējās klavieres”/”klavieres”(kora kl.) notiks attālināti, izņemot tos audzēkņus, kuri šo māc. priekšmetu apgūst pirmo gadu.

Pārējo mācību priekšmetu noslēguma vērtējumi (semestra/gada) tiks izlikti, ņemot vērā summatīvās vērtēšanas principu − šī mācību gada vērtējumus. Atzīmēm jābūt izliktām līdz 25. maijam.

Liecības elektroniski saņemsiet e-klasē, vēlāk būs iespējams saņemt arī papīra formā.

*sīkāk skatīt šeit:  https://muzikasskola.kuldiga.lv/wp-content/uploads/2020/05/eksāmenu-kārtība.pdf

Jūnija sākumā paredzētās konsultācijas un uzņemšana 1. klasē tiek pārcelta uz augusta beigām – konkrēta informācija tiks izziņota.

 

Sekojiet līdzi informācijai skolas mājaslapā https://muzikasskola.kuldiga.lv un mūsu Facebook kontā!

 

Paliec mājās un tiekamies drīz! 😊

Informācija audzēkņiem, kuri mācās izglītības programmas pēdējā klasē


Audzēkņiem, kuri mācās izglītības programmas pēdējā klasē

*Skolas beigšanas eksāmeni

-Solfedžo notiks 6., 7. maijā(attālināti)

Mūzikas literatūras eksāmeni  – 14., 15. maijā(attālināti);

specialitātē norisināsies no 25.-29. maijam(attālināti vai klātienē).

Pārējo mācību priekšmetu noslēguma vērtējumi (semestra/gada) tiks izlikti, ņemot vērā summatīvās vērtēšanas principu − šī mācību gada vērtējumus. Atzīmēm jābūt izliktām līdz 5. maijam.

Izlaidums noteikti nenotiks līdz jūnija beigām. Tiklīdz varēsim, tad arī rīkosim svētkus!

*sīkāk skatīt šeit: https://muzikasskola.kuldiga.lv/wp-content/uploads/2020/05/eksāmenu-kārtība.pdf

Paliec mājās un tiekamies drīz! 😊

Ārkārtas situācija!

Cien. vecāki!

  Līdz 14. aprīlim valstī pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs. 

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija no 12. marta līdz 14. aprīlim.

Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp no 13. marta mācību process visās izglītības iestādēs norisināsies attālināti. Vienīgais izņēmums ir centralizētie valsts pārbaudījumi (eksāmeni), kas joprojām norisināsies klātienē, skolās.Tāpat ārkārtējās situācijas laikā tiek pārtraukti treniņi, sacensības un mēģinājumi kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības programmu ietvaros.

KULDĪGAS NOVADA DOMES RĪKOJUMS PAR RĪCĪBU PAR COVID-19 INFEKCIJAS IEROBEŽOŠANU