Mūsu jubilāri 🔔


Šodien  21.martā, dzimšanas dienu svin mūsu skolas klavierspēles skolotāja Larisa Gailīte.

Larisa ir dzimusi un augusi Kuldīgā. Paralēli mācībām pamatskolā Larisa mācījās arī Kuldīgas mūzikas skolā. Larisa izvēlējās mūzikas skolā mācīties klavieres, jo, maza meitene būdama, un ejot ciemos pie kaimiņiem, “klimperēja” tur esošās klavieres. Vēl viens iemesls stāties mūzikas skolā bija noklausīšanās bērnudārzā, pēc kuras skolotāja Marta Pētersone ieteica vecākiem meitu vest uz mūzikas skolu. Vasaras brīvlaikus Larisa pavadīja pie omītes Ukrainā, bet, lai iestātos mūzikas skolā, iestājeksāmenus kārtoja ātrāk par visiem citiem. Rezultātus par veiksmīgu uzņemšanu mūzikas skolā Larisa uzzināja esot Ukrainā.

Pēc mūzikas skolas beigšanas Larisa turpināja mācības E. Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolā. Pēc studijām uzreiz uzsāka darba gaitas Alsungas mūzikas skolā, nostrādājot tur trīs gadus.

Trīs gadu laikā,  atbalstot sava vīra darba gaitas, visa ģimene pārcēlās uz dzīvi Kaļiņingradā Krievijā, kā arī vēlāk uz Tallinu Igaunijā. Pēc šī laika perioda sekoja atgriešanās atpakaļ dzimtajā pilsētā, kur Larisa uzsāka darbu Kuldīgas mūzikas skolā, un nu tajā jau nostrādāti 35 radoši darba gadi.

Jau no paša pirmā darba gada skolotāja organizē savas klavieru klases “Ziemassvētku eglītes. Sākuma gados tās organizēja paši audzēkņi, vēlāk pasākums tika organizēts ar skolotājas palīdzību, bet tradīcija aizvien tiek turpināta. Skolotājas lepnums ir absolventi, kas pēc skolas beigšanas atkal atgriežas pie skolotājas klasē pēc skaņdarbiem, ko spēlēt savam priekam vai arī absolventi, kam darbs nav saistīts ar mūziku, tomēr tie turpina savas prasmes klavierspēlē izmantot ikdienā.

Vismīļākie brīži ir tie, ko var pavadīt kopā ar ģimeniikdienā, svētkos, atpūtā un ekskursijās. Īpašas ir pasteigas mežā, gar jūru, kā arī pabūšana vienatnē, lasot grāmatu vai dzeju, apmeklējot klasiskās mūzikas koncertus. Pirts ir tā lieta, no kā Larisa neatteiktostā sagādā īpašu baudījumu. Arī fiziskajām aktivitātēm ir nozīmīga vieta Larisas ikdienā. Ļoti patīk izmēģināt jaunas ēdienu receptes, par ko priecājas arī Larisas kolēģi, jo nereti ēdieni tiek nogādāti skolā degustēšanai.

Kolēģi saka, ka Larisa ir ļoti profesionāla, mērķtiecīga, prasīga skolotāja, kura zina un prot panākt vēlamo mērķi un rezultātu. Skolotāja, kas ideāli prot strādāt ar zēniem. Dažkārtcīnās par saviem audzēkņiem, apgūstot visus mācību priekšmetus. Laba saimniece – cep garšīgus kārumus, kurus var nobaudīt viss skolas kolektīvs. Visu, ko dara, dara no sirds un pa riktīgo.

Larisa ir ļoti radoša skolotāja, sākot no pašiem mazākajiem, vēl nedrošiem audzēkņiem līdz pat lieliem audzēkņiem. Ar katru veidojas individuāla pieeja, un vienmēr ir redzams un dzirdams rezultāts. “Skolotājs nekad neredz savos audzēkņos zaudējumus, bet tikai uzvaras,” tā var teikt par skolotājas Larisas Gailītes darbu mūzikas skolā.

 

Daudz laimes dzimšanas dienā!

Mūsu jubilāri 🔔

Šodien, 16.martā skaistu dzimšanas dienas jubileju svin mūsu skolas vijoles spēles skolotāja Velta Jūrmale!

Velta ir dzimusi, augusi un mācījusies Saldū. Paralēli vispārizglītojošai skolai, Veltas mamma vēlējās,lai meita mācās spēlēt vijoli. Pēc skolas beigšanas mācību ceļš turpinājās Em.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā, pilnveidojot  vijoles spēli. Paralēli mācībām vidusskolas 2. kursā, Velta sāka strādāt Kalvenes astoņgadīgā skolā par dziedāšanas skolotāju, nostrādājot tur divus gadus. Savukārt 4. kursā paralēli mācībām darba gaitās atgriezās dzimtajā pilsētā – Saldus mūzikas skolā par vijoļspēles skolotāju.

Vidusskolas laikā Veltai ļoti patika spēlēt orķestrī un dažādos kameransambļos. Līdztekus skolas orķestrim, Velta lielu pieredzi guva spēlējot Laimoņa Cukura vadītājā stīgu kvartetā.

Pēc trīs nostrādātiem gadiem Saldus mūzikas skolā, Velta pārcēlās uz dzīvi Kuldīgā, kur arī uzreiz bija iespēja sākt darbu mūzikas skolā. Pirmie audzēkņi bija trīs čellisti un divi vijolnieki. 34 gadus Velta ir bijusi E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas stīgu instrumentu nodaļas vadītāja.

Neatņemams dzīves pamats ir ticība Dievam. 30 gadus Velta ir vadījusi kori Kuldīgas baptistu draudzē, ir bijusi draudzes orķestra vadītāja, kā arī izveidojusi savu pašu un radu bērnu instrumentālo ansambli, aranžējot un pielāgojot repertuāra katra spējām un varēšanai.

Veltai ļoti patīk vēja un lietus apvienojums, it īpaši ja to var izbaudīt ejot ar kājām, nevis braucot ar mašīnu. Ikdienas prieku spēj sagādāt  kafija un šokolāde, izbrauciens ar divriteni, ziedu krāšņums, dabas skaistums, skaists koncerta apmeklējums, īpaši simfoniskā orķestra koncerts. Īpašu prieku sagādā pavadīts laiks kopā ar mazbērniem.

Skolotājas Veltas Jūrmales vārds mūsu skolā saistās ar lielu labestību, māku iemācīt bērniem mīlēt mūziku, ieklausīties tajā, sadzirdēt ar pacietību, tādejādi liekot drošu pamatu vēl nedrošos mazos māksliniekos.

Jau 11 gadus skolotāja strādā ar skolas kamerorķestri. Ar lielu rūpību, reizēm ņemot talkā arī kādu humora dzirksti, tiek panākts rezultāts – bērniem interesē un patīk tas, ko viņi dara. Ne velti orķestrī vēlas spēlēt arī skolas absolventi. Nošu rakstīšana Sibeliusprogrammā, aranžiju veidošana – arī tie ir Veltas ikdienas uzdevumi.

Galvenais, ko skolotāja prot: arī audzēknī, kuram tik labi neveicas, prast saskatīt to gaišo stīgu, kuru aizskarot audzēkņi paši ne vien pabeidz mācības skolā, bet arī turpina mūzikas ceļu. Vai var būt lielāks prieks un gandarījums par to, ja skolu beigušie audzēkņi vēlas atnākt pie skolotājas tāpat vien parunāties?

 

Daudz laimes jubilejā!

Radošais konkurss “Mana Mūzikas skola”

Saulaini sveicieni visiem! 🔆

Atgādinām, ka joprojām turpinās radošais konkurss “Mana Mūzikas skola”.

Ar prieku gaidīsim audzēkņu radošos darbus, lai redzētu, ko katram no jums nozīmē Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola.

Ja vēl neesi paspējis izveidot savu darbu, neuztraucies – vēl ir laiks! Un tieši tādēļ vēlamies padalīties ar dažiem jau iesūtītajiem darbiem – varbūt tie iedvesmos arī Tevi radīt ko īpašu!

Radošos darbus gaidīsim līdz 1. martam! Lai izdodas!

 

Elvijs Riders, kurš apgūst trompetes spēli 2. klasē, ir iesūtījis dzejoli!

“Mana Mūzikas skola”.
Kristaps Dazarts, 4. ģitārspēles klase.

“Mana Mūzikas skola”.
Beatrise Pulmane, 3. flautas klase.

“Mana Mūzikas skola”
Emilija Šķubure, 2. vijoles klase.

“Mana Mūzikas skola”.
Marta Kuršinska, 4. kora klase.

🎈🎈🎈
“Mana Mūzikas skola”
Alise Robežniece, 6. klavieru klase

Vīgneram jau gadi daudz,
Saskaitīt tos nevar vien,

Atceros es pirmo dien,
Sagaidīt es nevarēj,

Muzicēju es jau daudz,
Vīgneriņa skoliņā

Dažus vārdus vien es teikšu.
Sveicieni Tev Svētku dienā!

🎈🎈🎈

“Mana Mūzikas skola”.
Ance Gūtmane, 6. vijoles klase.


“Mana Mūzikas skola”
Marta Gluškova 1. vijoles klase

“Mana Mūzikas skola”
Katrīna Grundule 3. klarnetes klase

“Mana Mūzikas skola”
Paula Rožkalna, 4. klavieru klase

“Mana Mūzikas skola”
Beāte Āboliņa, 7. klavieru klase

“Mana Mūzikas skola”
Paula Reboka, 3. akordeona klase.

“Mana Mūzikas skola”
Linda Krūmiņa, 4. klavieru klase

”Mana Mūzikas skola”
Emilija Šķubure, 2. vijoles klase

“Mana Mūzikas skola”
Samanta Meņģele, 2. kora klase.

“Mana Mūzikas skola”
Linda Ābolte, 1. saksofona klase un Alise Ābolte, 6. kora klase

”Mana Mūzikas skola”
Toms Rušmanis, 2. klavieru klase

“Mana Mūzikas skola”
Emīlija Mia Šlakorcina, 4. klavieru klase.

“Mana Mūzikas skola”.
Alise Cine, 4. kora klase.

“Mana Mūzikas skola”
Ralfs Birze 3. flautas klase

Mūsu jubilāri 🔔

Šodien, 12.februārī dzimšanas dienu svin mūsu skolas vienīgā akordeona skolotāja Ingrīda Jankovska. 

Ingrīda ir īstena kuldīdzniecedzimusi, augusi, skolojusies šeit pat Kuldīgā. Nākamajā dienā pēc mūzikas skolas izlaiduma, akordeona skolotāja Benita Vanaga uzaicināja savas audzēknes uz kafejnīcu. Cienājoties ar Krakovas kūciņām, norisinājās sarunas par svarīgām turpmākās dzīves un izglītības izvēlēm. Pēc skolotājas jautājuma par muzikālās izglītības turpināšanu, Ingrīda daudz neapsverot atbildēja “Jā!” un uzsāka mācības Ventspils mūzikas vidusskolā.

Pēc Ventspils mūzikas vidusskolas beigšanas darbu sadalē Ingrīda nonāca Skrundas mūzikas skolā. Tur nostrādāti 14 gadi, kuros izskolototi 19 absoleventi. Pienāca 90-tie gadi, kad bija lielais pārmaiņu laiks, un Ingrīda pieņēma izaicinājumu strādāt Kuldīgas bērnudārzā “Ābelīte, kļūstot nevis par muzikālo audzinātāju, bet par audzinātāju veselai bērnu grupiņai, kur nu bija jāmāca pilnīgi visssākot ar matemātiku un beidzot ar zīmēšanu un fizkultūru.

Vedot meitu uz mūzikas skolu, kādā no reizēm Ingrīdu uzrunāja skolas direktore M.Rozīte ar jautājumu: “Vai varētu mācīt četrus akordeonistus, līdz beigšanai?” ar piebildi, ka, pēc tam tad arī akordeona klasi slēgs. Atbilde bija pozitīva, un tā 1995. gada janvārī sākās skolotājas darbs šeit – Kuldīgas mūzikas skolā. Un tas nebija tikai uz to laiku, kamēr beigs tie četri akordeonisti, bet klasē tika uzņemti aizvien jauni audzēkņi, līdz pat šai dienai, kad kopējais skolotājas absolventu skaits jau ir 38 akordeonisti.

Ingrīda ir atsaucīga izaicinājumiem, piedaloties pedagogu koncertos, kur akordeona tembrs piešķir ērģeliski krāšņu skanējumu, veidojot kopīgu ansambli ar čellu, vijoli un klavierēm.

Ingrīda ir skolotāja – glābēja. To varētu sacīt daudzi no mūsu skolas audzēkņiem, kam ir bijusi vajadzīga palīdzība teorijas priekšmetos. Izcila pacietība un pilnīgi vienalga, vai audzēknis vēlas apgūt teorijas vielu guļot uz grīdas, vai sēžot pie klavierēm, galvenais ir apgūta viela, labs rezultāts un nokārtotas ieskaites.

Kas spēj sagādāt prieku? Kultūras pasākumi, teātra izrādes, koncerti. Noteikti dejošana, un tā ir tāda dzīves skaista sastāvdaļa, kas ļauj izbaudīt brīvību. Un kur nu bez Viktora Lapčenoka dziedātām dziesmām! Ingrīdu iedvesmo pastaigas dabā, it īpaši, izbaudot savu mīļāko gadalaiku – plaukstošo pavasari. Patīk apceļot gleznainās vietas tepat dzimtajā Latvijā.

Jums vajadzētu būt klāt brīdī, kad Ingrīda stāsta kādus savas dzīves piedzīvojumus, tas ir tik izteiksmīgi, dzīvi un spēcīgi! Klausoties šķiet, ka pats esi tos piedzīvojis. Brīnišķīga vitamīnu deva caur smiekliem.

Ingrīdas kolēģe Heda Auziņa saka: “Ingrīda ar savu skaisto balsi visus priecēja, dziedot solo Kuldīgas kultūras nama estrādes orķestrī Alda Klinta vadībā, kā arī Kuldīgas Ceļa rajona būvniecības pārvalde (CRBP 12)sieviešu ansamblī “Kursa”. Saticība, iejūtība un emocionalitāte ir īpašības, kas raksturo Ingrīdu.”

 

Daudz laimes dzimšanas dienā!

Mūsu jubilāri 🔔

Šodien, 31.janvārī  dzimšanas dienu svin mūsu skolas klavierspēles skolotāja, koncertmeistare Marta Ozoliņa.

Marta ir dzimusi un augusi Liepājā. Mācījās Emiļa Melngaiļa mūzikas skolā, pēc tam turpinot mācības mūzikas vidusskolā. Latvijas Konservatorijā apguva klavieres un ērģeļspēli. Pēc Latvijas Konservatorijas beigšanas, darba sadalē nonāca Kuldīgā,  bērnu mūzikas skolā. Un kopš tā laika Kuldīga ir viņas mājas.

Nepārtraukta izaugsme ir Martas dzinulis. No klavierēm uz ērģelēm un nu, pavisam nesen, viņas īpašumā ir nonācis čembalo, kuru viņa apgūst gan skaņot, gan spēlēt. Kādā sarunā Marta atklāj, ka viņa gandrīz nekad nesaka koncerta, vai dažādiem mūzikas projekta piedāvājumiem, pat tad, kad tas šķiet nepaceļams: “Es piekrītu, un tad sāku domāt, kā sasniegšu rezultātu.” Tas vien liecina par nerimstošu izaicinājuma pieņemšanu un dzīves krāsu spilgtuma uzturēšanu.

Marta ir mūzikas skolas vēsturniece, dokumentējot katru pasākumu skolā un ārpus skolas, kur piedalās audzēkņi un pedagogi.

Martas stiprais dzīves pamats ir Dievs, ģimene, darbs, kolēģi. Ar mūziku Marta kalpo Užavas baptistu draudzē, kur viņas vīrs Egīls ir mācītājs. Nevar nepieminēt Ozoliņu ģimenes instrumentālo ansambli, kas ir skanējis daudzviet mazākos un lielākos Latvijas dievnamos, kā arī pāri Latvijas robežām – Eiropā.

Un ceļošana…ak, lielākā daļa ir muzikālie ceļojumi ar atpūtu, bet tikai daži ceļojumi ir atpūta bez mūzikas.

Brīvo laiku Marta piepilda ar fiziskām aktivitātēm, peldēšanu vasarā, nūjošanu pastaigu takās, slēpošanu ziemā, ar piebildi, ja ir sniegs.

Kolēģe Maruta Grigale par Martu saka:

Marta Ozoliņa – mana ārpus Latvijas māsa. Tā es droši varu teikt, jo no 90.-to gadu sākuma katru gadu esam kopā visos ceļojumos ar kori Cantus gan Eiropā, gan ASV un Ķīnā. Bez viņas nu nekādi! Mūsu koncertmeistare, koncertu vadītāja daudzos simtos koncertu. Brīžiem jokoju, ka latviski viņai grūti parunāt, jo Eiropas valstīs Marta koncertus vada vācu valodā.

Skolotāja Ozoliņa ir arī ērģelniece – rekordiste. Viņai nācies spēlēt uz vismaz 100 dažādām ērģelēm visā Eiropā. Bieži vien ar kori ierodoties īsi pirms koncerta sākuma, Marta vispār nepaspēja ērģeles izmēģināt, jo, kā zināms, ērģeles mēdz būt ļoti dažādas, bet koncerts sākas ar Martas solo ērģelēm. Un Marta spēlē.

Laikam vislielākais kuriozs  bija vienas ļoti vecas ērģeles kādā Austrijas baznīcā, kur, iesākot spēlēt, izrādījās, ka taustiņi neskan kā parasti, bet pilnīgi citos augstumos.

To tikai viņa var izdarīt –  ar savu mierīgo raksturu un labo nervu sistēmu!

 

Daudz laimes dzimšanas dienā!

 

Hei, hei, topošie mūziķi, E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas audzēkņi!

Šajā laikā, kad nevaram tikties klātienē, lai kopīgi piedalītos dažādos koncertos un konkursos, aicinām jūs piedalīties attālinātajā radošajā konkursā “Mana Mūzikas skola” E. Vīgnera dienu ietvaros.

Konkursa mērķis: atspoguļot, ko tieši Tev nozīmē E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola.

Konkursa noteikumi:

  • Konkurss notiek attālināti
  • Konkursā var piedalīties visu klašu audzēkņi
  • Varat izpausties dažādās radošajās formās: zīmējumi, kompozīcijas, izdomātas dejas, dzejoļi u.t.t. –  ko vien paši vēlaties.
  • Izveidotos darbus gaidīsim līdz 1. martam – tos varat iesūtīt e-klasē, whatsapp (saviem solfedžo skolotājiem).
  • Labāko darbu autori saņems balviņas.

 

*Ja rodas vēl kādi jautājumi, droši vari vērsties pie savas solfedžo skolotājas pēc palīdzības.

 

Lai jums izdodas! 😊