EVKMS izglītojamo līdzpārvalde

Jaunajā sastāvā skolas izglītojamo līdzpārvalde darbojas ar 2023./2024.mācību gadu. 

Prezidents: Karīna Bumbiere

Vietniece: Alise Cine

Protokolētāja: Madara Vernere

Biedri: Samanta Poriņa, Ance Šleckus, Elizabete Pallo, Laura Laure, Viktorija Vēreniece

EVKMS izglītojamo līdzpārvaldes reglaments skatīt šeit