Pūtēju orķestris

 

 

Skolas pūtēju orķestris sāka savu darbību 1776./77. mācību gadā pedagoga Česlava Buras vadībā.

 Orkestris_buram

Orķestris darbojies ar ļoti labiem panākumiem –

1979. gadā zonas mūzikas skolu pūtēju orķestru konkursā Liepājā – I vieta,

1981. gadā republikas skolēnu pūtēju orķestru salidojumā Rēzeknē – II vieta.

1986. gadā republikas mūzikas skolu pūtēju orķestru konkursā Gulbenē – III vieta.

1987. gadā Kurzeme zonas pūtēju orķestru konkursā Saldū – II vieta.

1989. gadā zonas mūzikas skolu p/o konkursā Saldū I vieta ,

Latvijas skolēnu Dziesmu un deju svētkos Rīgā II vieta.

1991. gadā orķestris piedalījās reģiona mūzikas skolu pūtēju orķestru skatē Liepājā.

⭐️ ⭐️ ⭐️

Pēc vairāku gadu pārtraukuma pedagoga Valentīna Vinokurova vadībā skolas pūtēju orķestris atsācis savu darbību. Pirmā uzstāšanās – 2010. gadā skolas 65 gadu jubilejas pasākumā, kur muzicēja skolas absolventi.

 

orkestris

2013. gada novembrī orķestris varēja sākt nopietnāku darbību, kad īstenojās Ernesta Vīgnera Kuldīgas  un Hivinkā ( Somija) mūzikas skolu projekts „ Mūzikas tilts” . Ar Kuldīgas Domes līdzfinansējumu izdevās iegādāties nepieciešamos mūzikas instrumentus un diriģenta Valentīna Vinokurova vadībā sākās darbs pie pūtēju orķestra labskaņas veidošanas. ork_1Orķestrī spēlē pūšamo un sitamo instrumentu nodaļas audzēkņi, kā arī vairāki pianistu nodaļas audzēkņi, kuriem ir iespēja apgūt pūšamos instrumentus.

Koncertos ar lielu prieku orķestrim palīgā nāk arī skolas absolventi –Edgars Goldmanis, Uldis Kleinbergs, Almants Akeldams, Guntis un Rolands Stuceri, Inga Grīniņa. Orķestrim ir bijušas vairākas nozīmīgas uzstāšanās –  audzēkņu koncertos, projekta „ Mūzikas tilts” koncertā, kā arī Kuldīgas lepnuma – olimpieša Jāņa Šmēdiņa sveikšanas pasākumā.ork_2

 

 

 

Diriģents ļoti atzinīgi vērtē orķestra dalībnieku atbildības sajūtu un muzicēšanas prieku.

⭐️ ⭐️ ⭐️

Ar 2015.gada septembri pūtēju orķestrim jauns mākslinieciskais vadītājs – pūšaminstrumentu nodaļas skolotāja Līga Aleksandra Jāvalde.

Orķestris regulāri  ņem dalību dažādos festivālos, pasākumos , koncertos savā novadā. Ir uzstājies sadraudzības koncertos Lietuvā.

Foto ieskats (2015 -2019):