Mūsu pedagogi

 

EVKMS kolektīvs 2023./2024.m.g.

Marta Ozoliņa 🔔 

Larisa Gailīte 🔔

Ingrīda Jankovska 🔔

Saiva Ceļmalniece  🔔

Amanda Gertnere🔔

Daiga Šmēdiņa  🔔

Inguna Svara 🔔

Maruta Grigale 🔔

Vaira Leite 🔔

Heda Auziņa 🔔

Māra Šlakorcina 🔔

Uldis Kleinbergs 🔔

Līga Saulgrieze 🔔

Laine Balode 🔔

Līga Aleksandra Jāvalde 🔔

Andra Zvejniece  🔔

Sanija Gulbe  🔔

Baiba Jūrmale  🔔

Kristers Lauriņš

Alvis Rubenis

Liene Anševica