Taustiņinstrumentu spēle

Izglītības programma – taustiņinstrumentu spēle

 

Izglītības programmas vadītāja klaviernodaļā: Līga Saulgrieze

Nodaļā strādā: Saiva Ceļmalniece, Māra Šlakorcina, Daiga Šmēdiņa, Marta Ozoliņa, Larisa Gailīte*, Līga Saulgrieze, Selga Zariņa

 

Klavieru nodaļā strādājuši: Lūcija Garūta, Aija Zāle, Elizabete Balode, Milda Naudniece, Vera Pelle, Magda Roze, Astrīda Zarahoviča, Velta Rubule*, Tamāra Ponomarjova, Velga Zemberga, Vija Grunte, Ludmila Ullase*, Valda Gurina*, Aina Pētersone*, Astrīda Kalniņa* Marta Pētersone* Dzidra Damberga Rita Ševica, Ieva Tulla*, Anita Zalāne*, Marta Pētersone*, Vija Sprūde, Stella Pavloviča*, Ilze Raģele, Sanita Lugovska

 

* Kuldīgas mūzikas skolas absolventes

 

 

 

 

Izglītības programmas vadītāja akordeona nodaļā: Ingrīda Jankovska

Nodaļā strādā: Ingrīda Jankovska

 

Akordeona klasē strādājuši: Voldemārs Motovozovs, Tālivaldis Bērziņš, Leons Ziemelis, Klements Glovins, Dzidra Damberga, Leonīds Domicēvičs, Benita Vanaga, Jānis Zīrups, Anatolijs Kuzmenko, Gaļina Petkeviča, Irina Fedotova, Mārīte Vāvera*, Helēna Haritonova*, Daiva Maziļauskaite

 

 

* Kuldīgas mūzikas skolas absolventes