V Latvijas Mūzikas skolu Kora klašu solo, duetu un trio konkurss „Jūras Zvaigzne”


18. oktobrī Ventspils Mūzikas vidusskolā notika V Latvijas Mūzikas skolu kora klašu solo, duetu un trio ansambļu konkurss – “Jūras zvaigzne”, veltīts operdziedātājai Alīdai Vānei.

Konkursā piedalījās solisti no 17 Mūzikas skolām dažādās vecuma grupās. No Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas piedalījās M. Rozītes kora klases dziedātājas – Laura Laure, Alise Cine, Alise Ābolte un Hermīne Žerebcova.

AI kategorijā vecumā no 7 – 8 gadiem (19 dalībnieki) Laura Laure ieguva II vietu, savukārt AII kategorijā vecumā no 9 – 11 gadiem (22 dalīnieki) Alise Cineieguva III vietu. Visas dalībnieces  veiksmīgi pārstāvēja mūsu skolu. Priecājamies!

Satiekas akordeonisti

 

Šis ir E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas 75 gadu jubilejas ieskaņas gads . Un skaistu velti savai skolai,savai skolotājai Ingrīdai Jankovskai un arī paši sev sagādāja akordeona klases absolventi, noorganizējot klases salidojumu. I. Jankovska  mūsu mūzikas skolāakordeona spēli māca jau 24 gadus un viņas klasi ir absolvējuši 38 akordeonisti. Pirms tam skolotāja ir strādājusi Skrundas mūzikas skolā.

Turpināt lasīt “Satiekas akordeonisti”