Jauno vokālistu panākumi

2014.gada 9.janvārī Rojas mūzikas un Mākslas skolā notika DSC02450Profesionālās ievirzes izglītības programmas  Vokālā mūzika – Kora klase  audzēkņu valsts konkursa Dziedāšanā II kārta.

 

Ar teicamiem panākumiem konkursā  piedalījās Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas kora klases 4 audzēknes.

1.grupā  II vietu ieguva 6.kora klases audzēkne  Raima Strazdiņa,

2.grupā  III vietu ieguva  4.kora klases audzēkne  Krista Bērtulsone.

Šajā grupā I vietas netika piešķirtas.

3.grupā  divas III vietas – 6.kora klases audzēknei  Justīnei Duburei un 7.kora klases audzēknei Martai Sproģei.

Divas audzēknes – Raima Strazdiņa un Krista Bērtulsone izvirzītas uz II Valsts konkursa III  kārtu  24.janvārī Rīgā. Lai meitenēm skanīgas balsis!

Audzēknes konkursam sagatavoja kora klases pedagogs Maruta Rozīte un koncertmeistare Marta Ozoliņa.

Jaunā mācību gada aktualitātes E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā

DSC_3393Aizvadīta dziesmotā vasara,tuvojas jaunais mācību gads, kurš E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā solās būt aizraujošs, darbīgs un mūzikas pilns.
23. augustā ar plašu koncertu un konferenci  Kuldīgā noslēgsies mūsu skolas un Hivinkā mūzikas institūta Somijā kopīgais projekts „ Mūzikas tilts- Kuldīgas un Hivinkā mūzikas skolu sadarbība”. Projekts ilga divus gadus un ir devis daudz- jaunu profesionālo pieredzi, jaunas  radošas idejas darbam, somu un latviešu tautu mūzikas kultūras saplūsmi kopējos koncertos. Ir izstrādāts arī kopējs pedagoģiskais nošu materiāls pūšamajiem instrumentiem un projekta grāmata .E. Vīgnera mūzikas  skolā iegādāti jauni mūzikas instrumenti, atjaunots pūtēju orķestris, kuru vada pedagogs Valentīns Vinokurovs, iekārtota datorklase. Šis projekta izveidotais mūzikas tilts tiešām ir izdevies stiprs, skaists un iedvesmojošs!

Bet pavasarī Kuldīgu ieskandinās jau VIII Starptautiskais Kārļa Davidova čellistu konkurss. Visu konkursa pastāvēšanas laiku tā Patronese ir lieliskā čelliste un pedagoģe, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas čella profesore Eleonora Testeļeca. Šis konkurss notiek ik pēc diviem gadiem un dod brīnišķīgu iespēju jaunajiem talantiem  no dažādām valstīm sevi pierādīt, pārbaudīt un izvērtēt, saņemt kompetentās un  profesionālās starptautiskās žūrijas vērtējumu un padomus tālākajai izaugsmei.Vienmēr saviļņojošs notikums ir noslēguma koncerts, kurā konkursa laureāti uzstājas kopā ar simfonisko orķestri.Reizēm liekas – pat gaiss Kuldīgā vibrē līdzi čellu stīgām!

Šis mācību gads iezīmējas arī ar pedagogu darba jubilejām. 50 darba gadu jubilāre ir mūsu skolas direktore Maruta Rozīte. Viņas darba credo visus šos gadus ir bijis : „ Ar mīlestību attiekties pret darbu, būt vienmēr radošam.” Bet , jautāta par spilgtākajiem gandarījuma brīžiem šajā garajā darba cēlienā atbilde bija- gandarījums par ikvienu  labi padarītu darbu.Arī šogad M. Rozītei un viņas lolojumam , starptautiski atzītajam meiteņu korim „Cantus” ( kora otra diriģente Maruta Grigale, koncertmeistare Marta Ozoliņa) jauns  izaicinājums- piedalīšanās Pasaules koru olimpiādē Rīgā 2014. gadā.Lai veicas!

Darba jubilejas atzīmēs arī mācību daļas vadītāja , vijoļspēles skolotāja Inguna Svara – 35, klavierspēles skolotāja Māra Šlakorcina – 40, teorētisko priekšmetu skolotājas Maruta Grigale – 30 un  Vaira Leite – 35.
Viens no pedagoga darba kvalitātes rādītājiem ir audzēkņi, kas izvēlējušies turpināt mūzikas ceļu. Priecājamies, ka mācības Ventspils mūzikas vidusskolā šogad turpinās mūsu skolas absolventes  Elīna Gulbe ( kora klase, pedegogs M. Rozīte), Sanija Gulbe ( vijoles klase, ped. Mārīte Cinovska) un Justīne Rozentāle ( flautas klase, ped. Heda Auziņa).Pēc vidējās muzikālās izglītības iegūšanas mācības augstskolās turpina Kintija Valkovska (E. Vīgnera Kuldīgas MS absolvējusi V. Jūrmales vijoles klasi)- Liepājas Pedagoģiskajā institūtā , bet  Zane Kļaviņa ( absolvējusi M. Rozītes kora klasi) – Grācas Mūzikas un mākslas augstskolā.

Šeit pieminētas spilgtākās aktualitātes, bet vēl jau noteikti būs koncerti, skolas iekšējie pasākumi, kas kopīgi veido muzikālo gaisotni, kur attīstīties jaunajiem talantiem.

Papildus audzēkņu uzņemšana notiek 27. un 28. augustā plkst. 18.00 klavieru, vijoles , dziedāšanas un pūtēju, sitamo instrumentu klasēs  un sagatavošanas klasē.

Vēlam muzikālu un radošu jauno mācību gadu!
Vaira Leite

Projekts „Mūzikas tilts” noslēgsies ar konferenci un koncertu

23. augustā Kuldīgā notiks projekta „Mūzikas tilts – Kuldīgas un Hivinkā mūzikas skolu sadarbības” noslēguma konference un abu skolu audzēkņu un kolektīvu koncerts.

Konference „Radošums un inovācijas bērnu un jauniešu mūzikas apmācībā” 23. augustā norisināsies Kuldīgas Mākslas namā gan latviešu, gan angļu valodās. Tajā tiks runāts par mūzikas izglītības tendencēm un attīstības iespējām vienotā Centrālbaltijas telpā, kā arī izvērtēs projektā gūto pieredzi. Speciālisti dalīsies pieredzē par bērnu un jauniešu motivēšanu un iesaistīšanu kultūras un radošajos procesos, padarot tos saistošākus un interesantākus, nezaudējot iepriekš radītās vērtības profesionālās ievirzes izglītībā.

Projekta rezultātā taps divi izdevumi – pedagoģiskais nošu materiāls pūtējiem un projekta grāmata. Izdevumi konferences dalībniekiem tiks dāvināti.

Konferencē aicināti pieteikties mūzikas pedagogi un nozares speciālisti. Pieteikumus līdz 20. augustam sūtīt Kuldīgas novada Domes Kultūras pārvaldes vadītājai Dacei Reinkopai uz e-pastu kultura@kuldiga.lv.

Savukārt noslēguma koncertu apmeklēt varēs ikviens interesents un mūzikas cienītājs. Ieeja konferencē un uz koncertu ir bezmaksas.

Dienas programma:

 • 10.00 – 10.50 Dalībnieku reģistrācija, rīta kafija.
 • 11.00 – 11.15 Konferences atklāšana.
 • 11.15 – 11.30 „Kultūras un radošo industriju izglītības politikas tendences Latvijā”.
 • 11.30 – 12.00 „Improvizācija kā metode mūzikas apmācības Somijā”.
 • 12.00 – 12.20 „Kolektīvās muzicēšanas nozīme audzēkņu radošajā attīstībā”, lektors Sandris Bārdiņš.
 • 12.20 – 12.40 „Interaktīvo zināšanu un prasmju izmantošana profesionālās ievirzes mūzikas izglītībā”, lektors Valdis Bernhofs.
 • 12.40 – 13.00 ES struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona Interreg IV A pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. CB53 „Mūzikas tilts – sadarbība starp Hivinkā un Kuldīgas mūzikas skolu” kopsavilkums (izvērtējums), projektu vadītāja Terēza Strauta.
 • 13.00 – 13.30 Diskusija
 • 13.30 Pusdienas
 • 14.30 – 15.30 Interaktīvās klases apmeklējums E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā – iespēju prezentācija.
 • 15.30 – 16.30 Ekskursija pa Kuldīgu konferences dalībniekiem.
 • 18.00 Projekta „Mūzikas tilts” noslēguma koncerts Kuldīgas kultūras centrā – piedalās Kuldīgas un Hivinkā mūzikas skolu kolektīvi un audzēkņi.

Atgādinām, ka E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola un Hivinkā mūzikas skola Somijā divus gadus sadarbojās kopīgā projektā „Mūzikas tilts – Kuldīgas un Hivinkā mūzikas skolu sadarbības” (“The Bridge of Music – Cooperation between Hyvinkaa and Kuldiga Music schools).

Tā ietvaros līdz šā gada augustam pedagogi devās pieredzes apmaiņā uz Somiju, bet somu kolēģi apmeklēja Latviju, notika skolēnu un pedagogu radošās nometnes Hivinkā un Kuldīgā, kurās bērni mācījās komponēšanu un aranžēšanu, kā arī tika izdota abu valstu kopīga mācību grāmata un sarīkota koncertprogramma. E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas pedagogi un audzēkņi apguva SIBELIUS nošu rakstīšanas un apstrādes datorprogrammu, skolā tika iekārtota datorklase un iegādāti jauni instrumenti.

Projekts tapis Latvijas – Somijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2007. – 2013. gadam ietvaros. Šajā programmā viena no aktivitātēm ir abpusēji koncerti un mūzikas apgūšana. Projekta ietvaros notiek meistarklases profesionālu mūziķu vadībā gan Hivinkā, gan Kuldīgas mūzikas skolu audzēkņiem.

Kuldīgas novada pašvaldības izstrādāto un iesniegto projektu apstiprināja Centrālbaltijas INTERREG IVA programmas 2007. – 2013. gadam Apvienotais sekretariāts.

Kopējās projekta izmaksas – Ls 91 246,45. No tām attiecināmās izmaksas – Ls 80 625,67, Eiropas finansējums veido 78,50% no kopējām attiecināmajām izmaksām – Ls 63 291,01. Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums ir Ls 27 955,43.

Mūzikas tilts – Kuldīgas un Hivinkā mūzikas skolu sadarbība

build_thumbE.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola un Hivinkā mūzikas skola Somijā sadarbosies kopīgā projektā „Mūzikas tilts – Kuldīgas un Hivinkā mūzikas skolu sadarbības” (“The Bridge of Music – Cooperation between Hyvinkaa and Kuldiga Music schools), kura ietvaros Kuldīgas novada iedzīvotāji septembra beigās Kuldīgā varēs baudīt arī lielisku, abu mūzikas skolu koru koncertu.

Lai vienotos par koncertprogrammu, projektā veicamo uzdevumu termiņiem un citiem organizatoriskiem jautājumiem, Kuldīgā no 8. – 9. februārim viesojās Hivinkā mūzikas skolas direktore Pia Kärjes-Peltola un šīs skolas orķestra diriģents Tuomas Pirilä.

Sadarbības partneri tikās ar E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas pedagogiem un direktori Marutu Rozīti, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu, pašvaldības kultūras pārvaldes vadītāju Daci Reinkopu un citiem speciālistiem, lai pārrunātu turpmāko sadarbību.

Projekta ietvaros norisināsies daudz un dažādas aktivitātes. Pedagogi apgūs Sibelius nošu rakstīšanas un apstrādes datorprogrammu. E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā tiks iekārtota datorklase un iegādāti jauni instrumenti. Mūzikas pedagogi dosies pieredzes apmaiņā uz Somiju, bet somu kolēģi apmeklēs Latviju. Notiks mūzikas nometņu meistarklases, kur bērni mācīsies komponēt un aranžēt, tiks izdota abu valstu kopīga mācību grāmata, kā arī tiks sarīkota kopīga koncertprogramma. Plānots, ka Hivinkā koncerts notiks no augusta beigās, bet Kuldīgā – septembra pēdējā nedēļā.

Projekts tapis Latvijas – Somijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2007. – 2013. gadam ietvaros.

Kuldīgas novada pašvaldības izstrādāto un iesniegto projektu apstiprināja Centrālbaltijas INTERREG IVA programmas 2007. – 2013. gadam Apvienotais sekretariāts.

 

 

Anita Zvingule
Kuldīgas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 29604482; 63350100
e-pasts: anita.zvingule@kuldiga.lv