Kurzemes reģiona mūzikas skolu vispārējo klavieru un klavieru /vokālā mūzika/ klašu audzēkņiem festivāls “NOTICI SEV!”

Festivālu organizē Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola sadarbībā ar Kuldīgas pilsētas Domi. Festivāls notiks 2013. gada 22. martā plkst. 14:00 Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā.