Panākumi Starptautiskajā vokāli instrumentālajā konkursā “Christmas symphony”

 2021.gada 25. decembrī notika Starptautiskais vokāli instrumentālais konkurss “Christmas symphony” Kazahstānā. 

Konkursā piedalījās dalībnieki no Kazahstānas, Azerbaidžānas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Polijas, Baltkrievijas, Serbijas un Latvijas.

Mūsu skolu konkursā pārstāvēja pūšaminstrumentu nodaļas – saksofona klases audzēkņi – 

Kategorija : IV solo 14-16 gadi Una Lorberga – I pakāpes laureāta diploms 

Kategorija : IV solo 14-16 gadi Roberts Miezītis – I pakāpes laureāta diploms

Paldies skolotājai Līgai Aleksandrai Jāvaldei un koncertmeistarei Līgai Saulgriezei par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanai konkursam!