Latvijas izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaude – konkurss Kurzemē, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

2024.gada 11.aprīlī Kuldīgā notika Latvijas izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaude – konkurss Kurzemē, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas meiteņu koris “Cantus” konkursā ieguva Augstākās pakāpes diplomu!
Priecājamies un lepojamies! 
Paldies par ieguldīto darbu kora meitenēm, diriģentēm Amandai Gertnerei un Marutai Grigalei, kā arī koncertmeistarei Martai Ozoliņai.

Šeit neliels ieskats no kora dalības konkursā.
Foto: Kārlis Komarovskis 📸

ABSOLVENTU KONCERTS 2024

 

2024.gada 6.aprīlī mūsu skolā notika ikgadējais Absolventu koncerts. Bet šoreiz tas bija citāds, jo absolventi ne tikai muzicēja, bet arī stāstīja par sevi, par savu laiku E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā, par grūtībām, priekiem un izdošanos! 

Gandrīz trīs stundas bija piepildītas ar interesantiem stāstiem un lieliskiem muzikāliem priekšnesumiem.

Liels prieks par mūsu absolventiem-Anastasiju Gailīti, Leonu Kļaviņu, Renāti Treimani, Pēteri Ozoliņu, Tomu Mikālu, Dagmāru Orlovu, Janu Bārtulu, Saniju Gulbi, Aneti Stīni Teimani un Andri Treimani, kuri ir nepārprotams pierādījums tam, ka mācības Mūzikas skolā var būt lielisks pamats panākumiem dzīvē ne tikai mūzikas jomā.

Mīļie, liels paldies par mīlestību un siltumu, ko iedevāt mums-skolotājiem un visiem klausītājiem!

Kora “Cantus” salidojums

Sveiki, mīļie “Cantusieši”!
Lai gan šogad nav kora jubilejas gads, tomēr šis gads ir iezīmējies ar liela cilvēka darbības noslēgumu uz šīs zemes. Tāpēc, godinot mums visiem mīļās Marutas Rozītes piemiņu, vēlamies aicināt kopā bijušos kora “Cantus” dziedātājus.
Šajā salidojuma reizē nerīkosim lielu koncertu, bet pavisam vienkārši kopā padziedāsim, pakavēsimies atmiņās par mūsu diriģenti M. Rozīti un visu piedzīvoto kora “Cantus” rindās.

Salidojums notiks š.g. 8. jūnijā E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā.

Pieteikuma anketa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerDeQomLSZD1o51hGuQw9PMEeEdiAIxL9uPkg36JieeJwOHA/viewform?usp=sf_link

Aicinām jūs aizpildīt pieteikuma anketu līdz š.g. 26. aprīlim un pēc tam detalizētāku informāciju nosūtīsim uz jūsu norādītajām e-pasta adresēm.

Uz drīzu tikšanos!