“No prelūdijas līdz…”


2020.gada 31.janvārī norisinājās Kurzemes reģiona Mūzikas skolu pianistu konkurss “No prelūdijas līdz…”. Konkurss notika jaunajā Ventspils koncertzālē Latvija, uz lielās, plašas ļoti skanīgas un skaistās skatuves pie izcilām klavierēm! Mūsu skolu konkursā pārstāvēja divi 3.klavieru klases audzēkņi, Karīna Bumbiere (sk.L.Saulgrieze), kas konkursā ieguva 1.vietu, un Kārlis Gūtmanis (sk.L.Gailīte), kas ieguva Atzinību!!! 
Konkursa dalībnieku pārstāvētās Mūzikas skolas: PIKC Ventspils Mūzikas vidusskola, Talsu MS, Dundagas MMS, Piltenes MS, Ugāles MS, Tukuma MS un E.Vīgnera Kuldīgas MS.
 Konkursa žūrija: Irēne Štrausa-Jūrmalas Mūzikas vidusskola
Endijs Renemanis-PIKC Ventspils Mūzikas vidusskola, 
Ludmila Kamiševa-PIKC Ventspils Mūzikas vidusskola.