Dzejnieka Andra Vērdiņa dzejas grāmatas “Pieturas” atklāšanas svētki.

Koris “Cantus”19 meiteņu sastāvā sestdien, 2020.gada 12.septembrī devās priecīgā ceļojumā uz Limbažiem, lai sveiktu savu iemīļoto šoferīti Andri Vērdiņu, reizē arī dzejnieku, viņa pirmās dzejas grāmatas ,, PIETURAS,, atvēršanas svētkos. Diriģente Maruta Grigale 3 viņa dzejoļus ir ietērpusi mūzikas skaņās. Tie ir kora dziesma, solo dziesma Alises Cines izpildījumā un duets Elizabetes Kļavas un Lindas Lasmanes izpildījumā.
Andris Vērdiņš kori ar autobusu ir vizinājis pa Eiropu 7 gadu garumā un vienmēr bijis ļoti mīļš un pacietīgs ar bērniem. Katra meitene un arī skolotājas saņēma kā dāvanu jauno dzejoļu grāmatu ar paša autora sirsnīgu veltījumu.
Arī saulīte smaidīja visu dienu tāpat kā meiteņu sirsniņas. Lai visiem daudz prieka no jaunās grāmatas!

Neliels foto ieskats :

12.Kuldīgas novada pedagogu konference

28. augustā notika  12. Kuldīgas novada skolotāju konference.  Ņemot vērā ierobežojumus saistībā ar Covid-19, konference šogad norisinājās attālināti.


Mūsu skolas pedagoģiskā darba jubilāri:

🛎Daiga Šmēdiņa 45 

🛎Heda Auziņa 45 

🛎Stella Pavloviča 45

 

Par muzikālo baudījumu konferences laikā parūpējās mūsu skolas skolotājas – Līga Aleksandra Jāvalde (saksofons) un Līga Saulgrieze (klavieres) saspēlē sniedzot klasiskus, emocionāli daudzkrāsainus priekšnesumus.

Izmaiņas nodaļu vadītāju sastāvā!

No 2020.gada 1.septembra – izmaiņas ir divās izglītības programmu nodaļās . Taustiņinstrumentu nodaļu turpmāk vadīs Līga Saulgrieze(foto:pirmā no kreisās); Un stīgu instrumentu nodaļu turpmāk vadīs – Baiba Jūrmale (foto:pirmā no labās),  Pārējās nodaļas strādā sastāvā kā līdz šim – teorijas nodaļas vadītāja Vaira Leite(foto: trešā no kreisās); pūšaminstrumentu nodaļas vadītāja Heda Auziņa( foto: otrā no kreisās); vispārējo klavieru nodaļas vadītāja Māra Šlakorcina un Kora klases nodaļas vadītāja Maruta Rozīte.(foto: trešā no labās)