Līga Saulgrieze-Kuldīgas novada Goda balvas 2023 saņēmēja!

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, 4. maijā, ar Kuldīgas novada augstāko apbalvojumu – “Goda novadnieks” un “Goda balva” godināti 13 novadnieki, novērtējot viņu ieguldījumu novada attīstībā un novada vārda popularizēšanā kā Latvijā, tā ārpus mūsu valsts robežām.

Mūsu E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas taustiņinstrumentu nodaļas vadītāja, klavierspēles pedagoģe un koncertmeistare Līga Saulgrieze šo apbalvojumu saņēma par nozīmīgu ieguldījumu kultūrizglītības attīstībā;

Direktore Andra Zvejniece saka:

”Četru gadu laikā, kopš esmu Kuldīgā un Mūzikas skolā, esmu neskaitāmas reizes nodomājusi:Kā lai izsaka to patieso paldies un novērtējumu Līgai?! Un nu esmu priecīga, ka ir izdevies pateikt paldies un ļaut arī citiem uzzināt par vienu no mūsu feinā kolektīva lieliskajiem cilvēkiem.”