I akordeonistu festivāls

2024.gada 26.martā E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā bija svētku diena – pirmo reizi notika akordeonistu festivāls!

Festivālā piedalījās Ventspils Mūzikas vidusskolas, Liepājas Karostas Mūzikas skolas, Valdemārpils Mākslas un Mūzikas skolas, Talsu Mūzikas skola, Kandavas Mākslas un Mūzikas skolas un arī pašmāju audzēkņi. Kopumā piedalījās 17 audzēkņi.
Mūsu skolu pārstāvēja Karīna Jansone(2.kl.) un Julians Juškins(7.kl.).

Bija prieks atkal visiem kopā satikties, ieklausīties un saklausīt vienam otru.
Tas ir ļoti svarīgi – audzēkņiem uzstāties, izjust atbildību un iepriecināt publiku.
Pēc koncerta dalībnieki devās uz Kuldīgas skatu torni izbaudīt pavasari Kuldīgā!

Paldies akordeona skolotājai Ingrīdai Jankovskai un skolotājām Saivai Ceļmalniecei un Mārai Šlakorcinai par festivāla organizēšanu!

III Ziemeļkurzemes reģiona Mūzikas skolu stīgu instrumentu festivāls “Stīgu virpulis”

2024.gada 23.martā Ventspils Pārventas bibliotēkā notika III Ziemeļkurzemes reģiona Mūzikas skolu stīgu instrumentu festivāls “Stīgu virpulis”.

Koncertā piedalījās individuālie izpildītāji vijoles un čella specialitātēs no Ventspils, Tukuma, Talsu Mūzikas skolām.

Mūsu skolu pārstāvēja čellu duets – Helēna Jūrmale un Ieva Benefelde, koncertmeistare Karīna Bumbiere.

Koncerta noslēgumā muzicēja apvienotais Ziemeļkurzemes reģiona Mūzikas skolu orķestris, kurā spēlēja 13 mūsu kamerorķestra dalībnieces.

Orķestri diriģēja Ventspils Mūzikas skolas vijoles skolotāja Vineta Krūmiņa. Programma bija dažāda un interesanta.

 

Ziemeļkurzemes reģiona mūzikas skolu solfedžo konkurss “Gudrs, vēl gudrāks”

 

2024.gada 21. martā Talsu Mūzikas skolā notika Ziemeļkurzemes reģiona mūzikas skolu solfedžo konkurss “Gudrs, vēl gudrāks”, kurā mūsu skolas komanda ieguva 1. vietu!

Mūsu skolu pārstāvēja Diāna Aņišina, Marta Kuršinska (sk. Maruta Grigale) un Ance Šleckus (sk. Vaira Leite).

Konkursā piedalījās Kuldīgas, Talsu, Sabiles, Engures, Dundagas, Kandavas, Valdemārpils un Rojas Mūzikas, Mūzikas un Mākslas skolu audzēkņi.

Ļoti priecājamies un sakām paldies meitenēm un skolotājām par ieguldīto darbu!