„Cantus” iegūst Lielo balvu

Ar Lielo balvu no Jāzepa Vītola III Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkursa „Lai skan…” atgriezies koris „Cantus”, kura diriģentes ir Maruta Rozīte un Maruta Grigale, bet koncertmeistare Marta Ozoliņa.

Konkurss notika pic9. martā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA), un tajā piedalījās 38 kolektīvi no 30 Latvijas mūzikas skolām. Dalībnieki sacentās 6 kategorijās:

A – kori ar konkursu pieredzi (šajā kategorijā startēja „Cantus”),

B – kora dziedātāji no 10 gadiem,

C –  kora dziedātāji līdz 10 gadiem,

E – zēnu kori,

F – ansambļi ar dziedātājiem no 12 gadiem,

F1 – ansambļi ar dziedātājiem līdz 12 gadiem.

Konkursu vērtēja kompetenta žūrija, kurā strādāja Dziesmu svētku virsdiriģenti Arvīds Platpers un Romāns Vanags, JVLMA Mūzikas skolotāju katedras lektores Irēna Nelsone un Ilze Vilde, JVLMA Senās mūzikas katedras asociētais profesors Guntars Prānis, Valmieras mūzikas skolas bērnu kora diriģente Irēna Zelča, Rīgas Jāzepa Mediņa 1. mūzikas skolas vokālā pedagoģe Justīne Voitkeviča un Rīgas Franču liceja koru diriģents Jānis Veļičko. Konkursa idejas autore un galvenā koordinatore ir JVLMA Mūzikas skolotāju katedras vadītāja Liene Batņa.

Dalībniekiem katrā kategorijā bija jāizpilda viena obligātā un divas izvēles dziesmas. Bet uz konkursa finālu tika izvirzīts labākais koris no katras kategorijas.

Diriģente M.Rozīte atzina, ka ļoti svarīgi ir izvēlēties repertuāru, kurā koris var parādīt sevi gan mākslinieciski, gan tehniski pārliecinoši. „Cantus” izpildīja obligāto L.Garūtas dziesmu „Man dziesmiņa līdzi nāca”(autores vārdi), atraktīvo P.Plakida dziesmu „Vabolis” (O.Vācieša vārdi) un sarežģīto, bet pievilcīgo M.Einfeldes „Vilku dziesmiņu” (M.Čaklā vārdi). Finālā koris dziedāja vēl vienu P.Plakida dziesmu – „Papagaiļi” (V.Ļūdēna vārdi).

Žūrijas vērtējums – „Cantus” izcēlies ar skaistu vokālo sniegumu, toņa daudzkrāsainību, niansētu frāzējumu un pārdomātu programmas izvēli. Jāatzīmē, ka arī Jāzepa Vītola I Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkursā „Lai skan…” 2009. gadā „Cantus” ieguva Zelta diplomu, bet II konkursā 2011. gadā nepiedalījās dziedātāju un diriģentes veselības problēmu dēļ.

Jautāju diriģentēm – kāds bija ceļš līdz šai uzvarai. Viņas atbildēja – grūts, jo koristi nepārtraukti slimojuši un līdz pēdējam brīdim īsti nebija zināms kora sastāvs. Vēl arī svarīgs apstāklis, ka citu  mūzikas skolu koros dzied tikai kora klases audzēkņi, kuru pamatspecialitāte ir kora dziedāšana. Savukārt korī „Cantus” dzied visu specialitāšu audzēknes – pianistes, stīdzinieces, pūtējas, akordeonistes. Tāpēc – neskatoties uz grūtībām, jo lielāks ir prieks par gūtajiem panākumiem.