Top grāmata E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolai 75


Esam uzsākuši lielu projektu – grāmatas “E. Vīgnera Mūzikas skolai 75” veidošanu. Šī grāmata iecerēta kā dažādu atmiņu stāstu apkopojums, tādēļ aicinām visus absolventus, bijušos pedagogus un citus darbiniekus, dalīties atmiņās par savu laiku un piedzīvoto E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā.

Šos stāstus ļoti gaidīsim visu marta mēnesi! Lūdzam tos iesūtīt uz e-pasta adresi andra.zvejniece@kuldiga.lv vai arī sūtīt pa pastu uz adresi – Kuldīga, Smilšu iela-6, kā arī varat ienest Mūzikas skolā un iedot mums tieši rokās!

Ceram, ka mums kopā izdosies izveidot skaistu vēstures liecību apkopojumu grāmatā!

Pa visu jaunāko varat uzzināt skolas mājaslapā https://muzikasskola.kuldiga.lv/, kā arī Facebook lapā Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola.

Tiekamies koncertos un noteikti rezervējiet 24. oktobri, kad visi kopā tiksimies lielajā skolas jubilejas koncertā un salidojumā!