II Starptautiskais vokāli – instrumentālais konkurss “British Lion”

2022.gada 20.janvārī notika II Starptautiskais vokāli – instrumentālais konkurss “British Lion”. Mūsu skolu konkursā pārstāvēja skolotājas Baibas Jūrmales čella klases audzēkne Helēna Brangule iegūstot 1. pakāpes diplomu. Helēna atskaņoja I. Hummels “Valsis”. Koncertmeistare Līga Saulgrieze.

“”Konkursā piedalījās dalībnieki no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Kazahstānas, Bulgārijas, Uzbekistānas, Azerbaidžānas.

Paldies skolotājām  – Baibai Jūrmalei un koncertmeistarei Līgai Saulgriezei par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanai konkursam!