Informācija audzēkņiem, kuri mācās izglītības programmas pēdējā klasē


Audzēkņiem, kuri mācās izglītības programmas pēdējā klasē

*Skolas beigšanas eksāmeni

-Solfedžo notiks 6., 7. maijā(attālināti)

Mūzikas literatūras eksāmeni  – 14., 15. maijā(attālināti);

specialitātē norisināsies no 25.-29. maijam(attālināti vai klātienē).

Pārējo mācību priekšmetu noslēguma vērtējumi (semestra/gada) tiks izlikti, ņemot vērā summatīvās vērtēšanas principu − šī mācību gada vērtējumus. Atzīmēm jābūt izliktām līdz 5. maijam.

Izlaidums noteikti nenotiks līdz jūnija beigām. Tiklīdz varēsim, tad arī rīkosim svētkus!

*sīkāk skatīt šeit: https://muzikasskola.kuldiga.lv/wp-content/uploads/2020/05/eksāmenu-kārtība.pdf

Paliec mājās un tiekamies drīz! 😊