Izdota apjomīgā atmiņu un foto hronika , Marutas Rozītes grāmata “Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola 1945 – 2020”

2023.gada 18.februārī skolā bija nozīmīgi svētki , absolventu koncerts un Marutas Rozītes 55 darba gadu laikā vākto, datēto un apkopoto materiālu rezultāts, kurš ērti apskatāms interesentiem. 

Grāmatā  “Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola 1945 – 2020” apkopota informācija par visu, kas noticis skolā 75 gadu garumā – kādi pedagogi strādājuši un skolēni mācījušies, kādi viesi viesojušies un uzstājušies ar koncertiem, kādas atsauksmes viesu grāmatā atstājuši. Viss fiksēts pa datumiem un konkrētiem uzvārdiem – uzskaitīts pat gadu gaitā iegādātais inventārs un veiktie remontdarbi. Vērtīgajā atmiņu albumā līdz sīkākajai niansei apkopots tas, kā mainījusies izglītības sistēma un kādas bijušas attiecīgā laika valdošās varas prasības pret skolu un skolotājiem, ar kādiem izaicinājumiem bijis jāsaskaras.

Ar grāmatu “Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola 1945 – 2020” ikviens var iepazīties mūzikas skolā un turpat par ziedojumiem to arī iegādāties.