Izmaiņas nodaļu vadītāju sastāvā!

No 2020.gada 1.septembra – izmaiņas ir divās izglītības programmu nodaļās . Taustiņinstrumentu nodaļu turpmāk vadīs Līga Saulgrieze(foto:pirmā no kreisās); Un stīgu instrumentu nodaļu turpmāk vadīs – Baiba Jūrmale (foto:pirmā no labās),  Pārējās nodaļas strādā sastāvā kā līdz šim – teorijas nodaļas vadītāja Vaira Leite(foto: trešā no kreisās); pūšaminstrumentu nodaļas vadītāja Heda Auziņa( foto: otrā no kreisās); vispārējo klavieru nodaļas vadītāja Māra Šlakorcina un Kora klases nodaļas vadītāja Maruta Rozīte.(foto: trešā no labās)