Dobeles Mūzikas skolas VIII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5. -8.klavieru klašu audzēkņu konkurss.

2022.gada 7.decembrī koncertzālē ZINTA notika Dobeles Mūzikas skolas VIII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5. -8.klavieru klašu audzēkņu konkurss.

Konkursā piedalījās 30 audzēkņi no dažādām Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolām – no Ādažiem, Dobeles, Engures, Ikšķiles, Ķekavas, Nīcas, Ozolnieku, Ropažu, Skrundas, Smiltenes, Tukuma, Ulbrokas, Vecumnieku, Viesītes un Valkas.
Kuldīgas Mūzikas skolu konkursā pārstāvēja ped. L.Gailītes audzēknis Olivers Purviņš un ped. S.Ceļmalnieces audzēkne Marta Kuršinska.
Žūrija:
• JVLMA Profesors klavieru katedrā – Ventis Zilberts;
• JMLMA Docente Vispārējo klavieru katedrā- Vita Vēriņa;
• JMLMA Lektore Koncertmeistaru katedrā, J. Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas Klavierspēles Izglītības programmas Metodiskās komisijas vadītāja- Antra Vīksna.

Mūsu klavieru klases audzēkņi starp lielu un spēcīgu skolu konkurentiem ieguva godalgotas vietas – Marta Kuršinska – 1. vietu un Olivers Purviņš 4. vietu.
Esam lepni un priecīgi, ka mūsu bērni, būdami no mazpilsētas, spēj konkurēt ar Pierīgas Mūzikas skolu audzēkņiem!