Mūsu jubilāri 🔔

23.jūlijā dzimšanas dienu svin mūsu skolas vispārējo klavieru skolotāja un koncertmeistare Sanita Lugovska.

Sanita ir dzimusi un augusi Kuldīgā. Bērnudārzā muzikālā audzinātāja uzrunāja  Sanitas vecākus un  ieteica meiteni vest uz mūzikas skolu, lai attīstītu un pilnveidotu muzikālās dotības. Un tā jau no 5 gadu vecuma Sanita sāka mācīties mūzikas skolā. Sanita pati vēlējās spēlēt klavieres, taču  iestājeksāmenu komisija ieteica spēlēt vijoli. Mūzikas skolas laiks spilgti palicis prātā ar vijoles skolotāju V.Jūrmali, ansambļu skolotāju M.Cinovsku, ar M.Rozīti un kora braucieniem,koncertiem.

Pēc mūzikas skolas beigšanas Sanita bija nolēmusi turpināt mācības vidusskolā ar mērķi kļūt par literatūras skolotāju, taču, draugu pamudināta, iestājās Rīgas Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolas teorijas nodaļā. Sanita pilnvērtīgi nodevās studiju laikam. Pēc mūzikas vidusskolas beigšanas Sanita palika uz dzīvi Rīgā. Tomēr pēc vairākiem Rīgā pavadītiem gadiem, dzīve Sanitu atveda atpakaļ uz Kuldīgu, kur viņa sāka strādāt par mūzikas pedagogu Pelču speciālā internātskolā. Tā Sanitai ir bijusi ļoti liela pieredze gan kā pedagogam, gan kā cilvēkam. Tā ir bijusi vieta, kas izmaina dzīves uztveri, domāšanu, redzējumu. Tā ir bijusi vieta, kura iemāca redzēt vairāk nekā var redzēt, sajust dziļāk un tajā pašā laikā vienkāršāk. Vieta, kur mīlestība ir darbības vārds. Tā ir bijusi vieta, kas Sanitai kaut nedaudz, un, cik nu tas vispār ir iespējams, bet ir licis apjaust un iemācīties šos vārdus no Bībeles: “…ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, […] bet man nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas.” /1.Korintiešiem 13:2/. Paralēli darbam Pelčos Sanita uzsāka studijas Liepājas Pedagoģiskajā Akadēmijā.

Pāris gadus Sanitas dzīve aizritēja darba gaitās arī Austrijā, kur tika apgūta vācu valoda. Taču nu Sanitas darba vieta ir mūsu mūzikas skolā. Kā saka pati Sanita: Kas var būt skaistāks par mūziku? Strādāt mūzikas skolā ir izredzētība. Tas ir, kas tāds, par ko kādreiz ir domāts, bet kas tagad ir realizējies!”

Kas sagādā prieku? Ziedi – to dažādība un krāsas. Daba. Grāmatas, rokdarbi – adīšana. Prieku sagādā rosīšanās virtuvēgan gatavojot ikdienas maltīti, gan gatavojot krājumus ziemai. Taču pāri šiem dzīves priekiem ir ceļošanas prieks, īpaši uz Vidusjūras  valstīm– Spāniju, Turciju, Grieķiju, Itāliju, Portugāli. Sanitai prieku sagādā valoda, tās skaņa, tāpēc laika gaitā ir apgūtas dažādas valodas – krievu, vācu, angļu, bet īpaši mīļa ir spāņu valoda.

Kolēģi par Sanitu saka: Sanita pie manis mācījās vijoli. Ļoti klusa, kautrīga, vienkārša. Taču viņa bija un joprojām ir mērķtiecīga. Vienmēr cenšas apgūt ko jaunu. Mīl bērnusgan savējos, gan skolas, tā saka Sanitas pirmā vijoles skolotāja un tagad kolēģe Velta Jūrmale.Sanita ir gatava mācīties. Kad dara, tad no visas sirds un tik labi, cik vien iespējams. Sirsnīga, smaidīga, emocionāla, ar ļoti skaistu rokrakstu. Ļoti labi saprotas ar saviem audzēkņiem. Sanita ir ļoti atsaucīga, komunikabla, gatava palīdzēt, ja vien tas ir viņas spēkos.