Noslēdzies radošais konkurss “Mana Mūzikas skola”

Ir noslēdzies E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas radošais konkurss “Mana Mūzikas skola”. Gribam teikt lielu paldies visiem audzēkņiem, kuri piedalījās – jūsu radošie darbi bija ļoti interesanti un dažādi, par ko mums liels prieks. Ikviens no jums radoši parādīja, ko jums nozīmē mūsu mūzikas skola.

          Darbi tiešām bija ļoti dažādi, tāpēc tos vērtējot tika izveidotas 4 dažādas kategorijas, lai žūrija pēc iespējas labāk un objektīvāk izvērtētu visus iesūtītos darbus. Žūrijas komisijā bija 5 mūzikas skolas pedagogi, katrs no tiem pārstāvēja savu nodaļu.

          Ikviens konkursa dalībnieks saņems diplomu/atzinības rakstu/pateicību par piedalīšanos konkursā, savukārt laureāti tiks arī pie nelielām balviņām. Pēc diplomiem un balviņām Mūzikas skolas pagalmā varat ierasties sākot no 25.03. – 01.04., iepriekš sazinoties ar savu solfedžo skolotāju, lai vienotos par ierašanās laiku.

 

Vēlreiz liels paldies par piedalīšanos! Lūk, konkursa rezultāti:

Kategorija “Zīmējumi”:

1.vieta – Kristaps Dazarts

2.vieta – Beatrise Pulmane

3.vieta – Paula Reboka / Ance Gūtmane

 

Kategorija “Video/animācijas”:

1.vieta – Linda un Alise Āboltes

2.vieta – Ralfs Birze / Toms Rušmanis

3.vieta – Katrīna Grundule

 

Kategorija “Kompozīcijas, muzikālie priekšnesumi”:

1.vieta – Alise Cine

2.vieta – Linda Lasmane / Emīlija Šlakorcina

3.vieta – Laura Skore

 

Kategorija  “Dzejoļi”:

1.vieta – Elvijs Riders/ Emilija Šķubure

2. vieta – Linda Krūmiņa

3.vieta – Samanta Meņģele

 

Atzinības raksti:

Beāte Āboliņa, Marta Gluškova, Marta Kuršinska, Paula Rožkalna, Amanda Stāraste, Alise Robežniece

 

Pateicības par piedalīšanos:

Emīlija Vidmane, Madara Sembiņa, Romāns Goža