Panākumi Valsts konkursa II kārtā

2023.gada 1.februārī notika Valsts konkursa stīgu instrumentiem (vijole, čells) II kārta Ventspilī. No mūsu skolas uz otro kārtu tika izvirzīti 12 audzēkņi 4 grupās – 7 vijoles klases audzēkņi un 5 čella klases audzēkņi.
Priecājamies un lepojamies ar katru no mūsu audzēkņiem un sakām paldies Madei Druvaskalnei, Annai Miķelsonei un Laurai Līdakai par piedalīšanos!
Apsveicam ar atzinības raksta iegūšanu – Kristapu Svilpi, Eniju Straumi, Ievu Benefeldi, Everitu Kilipu!
Apsveicam ar II vietas iegūšanu Alisi Kunradi!
Apsveicam ar III vietas iegūšanu Helēnu Branguli, Emiliju Šķuburi, Reičelu Reimani un Helēnu Jūrmali!
Priecājamies, ka Helēna Brangule, Helēna Jūrmale un Emilija Šķubure tika izvirzītas uz III konkursa kārtu, kura notiks Rīgā!
Paldies skolotājām Baibai Jūrmalei, Sanijai Gulbei, Lainei Balodei, Veltai Jūrmalei un Ingunai Svarai, kā arī mūsu lieliskajām koncertmeistarēm Saivai Ceļmalniecei, Līgai Saulgriezei un Martai Ozoliņai! Priecājamies par sadarbību ar mūsu audzēkņu vecākiem, jo šis konkurss deva iespēju mums vienam otru vēl labāk iepazīt.
Valsts konkurss mums visiem – gan audzēkņiem, gan skolotājiem, gan vecākiem ir kā piedzīvojums, kurš jau ir sniedzis varenus iespaidus. Muzicēt uz skaistās un skanīgās Ventspils koncertzāles “Latvija” skatuves, piedzīvot uztraukumu pirms uzstāšanās un prieku par novērtējumu, tas viss un vēl vairāk ir tas lielais ieguvums, kas mums visiem ticis!
Lai drosme un skanīgi priekšnesumi mūsu Helēnai, Emilijai un Helēnai, kā arī pacietība un atbalsts no skolotājām un vecākiem! Lai izdodas!