Ziemeļkurzemes reģiona mūzikas skolu koru klašu koncerts “Saldumu pavasaris”

2023.gada 5. aprīlī Ventspilī, Koncertzāles “Latvija” lielajā zālē notika Ziemeļkurzemes reģiona mūzikas skolu koru klašu koncerts “Saldumu pavasaris”, kurā piedalījās kora klašu audzēkņi no Ventspils, Sabiles, Valdemārpils, Rojas, Mērsraga, Talsiem un arī mēs.

Šajā reizē uz lielās un skaistās skatuves priekšnesumus no mūsu kora klases audzēkņiem sniedza Ieva Magdalēna Pētersone(2.kl.), Hermīne Žerebcova(6.kl.), Alise Cine(6.kl.), Diāna Aņišina(6.kl.) un Alise Ābolte(8.kl.).

Liels paldies mūsu koncertmeistarei Martai Ozoliņai par meiteņu pavadīšanu un atbalstu uz skatuves!
Paldies skolotājām M.Rozītei, M.Grigalei un A.Zvejniecei par meiteņu sagatavošanu skatuvei!