Kurzemes reģiona Mūzikas skolu 8. klavieru klašu audzēkņu koncerts “Mans mīļākais skaņdarbs mūzikas skolu beidzot”

2023.gada 12.aprīlī Kurzemes reģiona Mūzikas skolu 8. klavieru klašu audzēkņi pēc koncerta “Mans mīļākais skaņdarbs mūzikas skolu beidzot” E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā.