Zinību diena

2021./2022. mācību gada Zinību diena Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā notiks
1. septembrī skolas dārzā!

Plkst. 14.00

1. klases audzēkņiem (drīkst ierasties kopā ar vienu pavadošo personu)

Plkst. 15.00

2.-8. klašu audzēkņi (drīkst ierasties bez pavadošajām personām)

Ierasties uz Zinību dienas pasākumu drīkst tie audzēkņi:
•par kuriem līdz 1. septembra plkst. 12.00 uz e-pasta adresi muzikatesti@gmail.com ir iesūtīti apliecinājumi par testēšanos un ir negatīvs testa rezultāts. Ja testa rezultāts ir pieejams vēlāk, tad tas tiek ņemts līdzi drukātā formā vai uzrādāms mobilajā telefonā.
•kā arī tie, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Ienākšana skolas telpās šajā dienā nenotiek!
Pirms ierašanās izvērtēt savu bērnu veselības stāvokli, sliktas pašsajūtas gadījumā – sazināties ar specialitātes skolotāju!
Lūgums arī ārtelpās iespēju robežās ievērot distanci!