Radošais konkurss “Mana Mūzikas skola”

Saulaini sveicieni visiem! 🔆

Atgādinām, ka joprojām turpinās radošais konkurss “Mana Mūzikas skola”.

Ar prieku gaidīsim audzēkņu radošos darbus, lai redzētu, ko katram no jums nozīmē Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola.

Ja vēl neesi paspējis izveidot savu darbu, neuztraucies – vēl ir laiks! Un tieši tādēļ vēlamies padalīties ar dažiem jau iesūtītajiem darbiem – varbūt tie iedvesmos arī Tevi radīt ko īpašu!

Radošos darbus gaidīsim līdz 1. martam! Lai izdodas!

 

Elvijs Riders, kurš apgūst trompetes spēli 2. klasē, ir iesūtījis dzejoli!

“Mana Mūzikas skola”.
Kristaps Dazarts, 4. ģitārspēles klase.

“Mana Mūzikas skola”.
Beatrise Pulmane, 3. flautas klase.

“Mana Mūzikas skola”
Emilija Šķubure, 2. vijoles klase.

“Mana Mūzikas skola”.
Marta Kuršinska, 4. kora klase.

🎈🎈🎈
“Mana Mūzikas skola”
Alise Robežniece, 6. klavieru klase

Vīgneram jau gadi daudz,
Saskaitīt tos nevar vien,

Atceros es pirmo dien,
Sagaidīt es nevarēj,

Muzicēju es jau daudz,
Vīgneriņa skoliņā

Dažus vārdus vien es teikšu.
Sveicieni Tev Svētku dienā!

🎈🎈🎈

“Mana Mūzikas skola”.
Ance Gūtmane, 6. vijoles klase.


“Mana Mūzikas skola”
Marta Gluškova 1. vijoles klase

“Mana Mūzikas skola”
Katrīna Grundule 3. klarnetes klase

“Mana Mūzikas skola”
Paula Rožkalna, 4. klavieru klase

“Mana Mūzikas skola”
Beāte Āboliņa, 7. klavieru klase

“Mana Mūzikas skola”
Paula Reboka, 3. akordeona klase.

“Mana Mūzikas skola”
Linda Krūmiņa, 4. klavieru klase

”Mana Mūzikas skola”
Emilija Šķubure, 2. vijoles klase

“Mana Mūzikas skola”
Samanta Meņģele, 2. kora klase.

“Mana Mūzikas skola”
Linda Ābolte, 1. saksofona klase un Alise Ābolte, 6. kora klase

”Mana Mūzikas skola”
Toms Rušmanis, 2. klavieru klase

“Mana Mūzikas skola”
Emīlija Mia Šlakorcina, 4. klavieru klase.

“Mana Mūzikas skola”.
Alise Cine, 4. kora klase.

“Mana Mūzikas skola”
Ralfs Birze 3. flautas klase

Mūsu jubilāri 🔔

Šodien, 12.februārī dzimšanas dienu svin mūsu skolas vienīgā akordeona skolotāja Ingrīda Jankovska. 

Ingrīda ir īstena kuldīdzniecedzimusi, augusi, skolojusies šeit pat Kuldīgā. Nākamajā dienā pēc mūzikas skolas izlaiduma, akordeona skolotāja Benita Vanaga uzaicināja savas audzēknes uz kafejnīcu. Cienājoties ar Krakovas kūciņām, norisinājās sarunas par svarīgām turpmākās dzīves un izglītības izvēlēm. Pēc skolotājas jautājuma par muzikālās izglītības turpināšanu, Ingrīda daudz neapsverot atbildēja “Jā!” un uzsāka mācības Ventspils mūzikas vidusskolā.

Pēc Ventspils mūzikas vidusskolas beigšanas darbu sadalē Ingrīda nonāca Skrundas mūzikas skolā. Tur nostrādāti 14 gadi, kuros izskolototi 19 absoleventi. Pienāca 90-tie gadi, kad bija lielais pārmaiņu laiks, un Ingrīda pieņēma izaicinājumu strādāt Kuldīgas bērnudārzā “Ābelīte, kļūstot nevis par muzikālo audzinātāju, bet par audzinātāju veselai bērnu grupiņai, kur nu bija jāmāca pilnīgi visssākot ar matemātiku un beidzot ar zīmēšanu un fizkultūru.

Vedot meitu uz mūzikas skolu, kādā no reizēm Ingrīdu uzrunāja skolas direktore M.Rozīte ar jautājumu: “Vai varētu mācīt četrus akordeonistus, līdz beigšanai?” ar piebildi, ka, pēc tam tad arī akordeona klasi slēgs. Atbilde bija pozitīva, un tā 1995. gada janvārī sākās skolotājas darbs šeit – Kuldīgas mūzikas skolā. Un tas nebija tikai uz to laiku, kamēr beigs tie četri akordeonisti, bet klasē tika uzņemti aizvien jauni audzēkņi, līdz pat šai dienai, kad kopējais skolotājas absolventu skaits jau ir 38 akordeonisti.

Ingrīda ir atsaucīga izaicinājumiem, piedaloties pedagogu koncertos, kur akordeona tembrs piešķir ērģeliski krāšņu skanējumu, veidojot kopīgu ansambli ar čellu, vijoli un klavierēm.

Ingrīda ir skolotāja – glābēja. To varētu sacīt daudzi no mūsu skolas audzēkņiem, kam ir bijusi vajadzīga palīdzība teorijas priekšmetos. Izcila pacietība un pilnīgi vienalga, vai audzēknis vēlas apgūt teorijas vielu guļot uz grīdas, vai sēžot pie klavierēm, galvenais ir apgūta viela, labs rezultāts un nokārtotas ieskaites.

Kas spēj sagādāt prieku? Kultūras pasākumi, teātra izrādes, koncerti. Noteikti dejošana, un tā ir tāda dzīves skaista sastāvdaļa, kas ļauj izbaudīt brīvību. Un kur nu bez Viktora Lapčenoka dziedātām dziesmām! Ingrīdu iedvesmo pastaigas dabā, it īpaši, izbaudot savu mīļāko gadalaiku – plaukstošo pavasari. Patīk apceļot gleznainās vietas tepat dzimtajā Latvijā.

Jums vajadzētu būt klāt brīdī, kad Ingrīda stāsta kādus savas dzīves piedzīvojumus, tas ir tik izteiksmīgi, dzīvi un spēcīgi! Klausoties šķiet, ka pats esi tos piedzīvojis. Brīnišķīga vitamīnu deva caur smiekliem.

Ingrīdas kolēģe Heda Auziņa saka: “Ingrīda ar savu skaisto balsi visus priecēja, dziedot solo Kuldīgas kultūras nama estrādes orķestrī Alda Klinta vadībā, kā arī Kuldīgas Ceļa rajona būvniecības pārvalde (CRBP 12)sieviešu ansamblī “Kursa”. Saticība, iejūtība un emocionalitāte ir īpašības, kas raksturo Ingrīdu.”

 

Daudz laimes dzimšanas dienā!