Mūsu jubilāri 🔔


Šodien, 26.martā dzimšanas dienu svin mūsu skolas Sitaminstrumentu spēles skolotājs Ikars Ruņģis.

Ikars mūsu skolā strādā pavisam nesen. Ikara dzimtā puse ir Madona. Pirmie soļi mūzikā sākās Cēsu mūzikas skolā, apgūstot sitaminstrumentus to daudzveidībā. Studiju gadi turpinājās J. Mediņa Mūzikas vidusskolā Rīgā, kā arī E. Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolā. Pēc tam sekoja studijas Latvijas Konservatorijā, ko šobrīd zinām kā J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju.

Ikars ir bundzinieks Latvijā ļoti labi zināmajās un populārajās rokgrupās “Pērkons” un “Menuets”. Skolotāja pedagoģiskais darbs aizrit Bauskas, Aizputes un Kuldīgas Mūzikas skolās.

Mēs priecājāmies, ka skolotāja pieredze un zināšanas nu tiek sniegtas arī mūsu skolas audzēkņiem!

Viena no Ikara pārsteidzošām šķautnēm ir viņa sarakstītā grāmata “Cietumsargs ar bungu kociņiem”, ko ļoti aktīvi un labprāt šobrīd lasa E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas kolēģi. Novēlam Ikaram radošu dzirksti, lai turpinātu rakstīšanu un piedzīvotu jaunu grāmatu atvēršanas svētkus.

 

Daudz laimes dzimšanas dienā!

 

Noslēdzies radošais konkurss “Mana Mūzikas skola”

Ir noslēdzies E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas radošais konkurss “Mana Mūzikas skola”. Gribam teikt lielu paldies visiem audzēkņiem, kuri piedalījās – jūsu radošie darbi bija ļoti interesanti un dažādi, par ko mums liels prieks. Ikviens no jums radoši parādīja, ko jums nozīmē mūsu mūzikas skola.

          Darbi tiešām bija ļoti dažādi, tāpēc tos vērtējot tika izveidotas 4 dažādas kategorijas, lai žūrija pēc iespējas labāk un objektīvāk izvērtētu visus iesūtītos darbus. Žūrijas komisijā bija 5 mūzikas skolas pedagogi, katrs no tiem pārstāvēja savu nodaļu.

          Ikviens konkursa dalībnieks saņems diplomu/atzinības rakstu/pateicību par piedalīšanos konkursā, savukārt laureāti tiks arī pie nelielām balviņām. Pēc diplomiem un balviņām Mūzikas skolas pagalmā varat ierasties sākot no 25.03. – 01.04., iepriekš sazinoties ar savu solfedžo skolotāju, lai vienotos par ierašanās laiku.

 

Vēlreiz liels paldies par piedalīšanos! Lūk, konkursa rezultāti:

Kategorija “Zīmējumi”:

1.vieta – Kristaps Dazarts

2.vieta – Beatrise Pulmane

3.vieta – Paula Reboka / Ance Gūtmane

 

Kategorija “Video/animācijas”:

1.vieta – Linda un Alise Āboltes

2.vieta – Ralfs Birze / Toms Rušmanis

3.vieta – Katrīna Grundule

 

Kategorija “Kompozīcijas, muzikālie priekšnesumi”:

1.vieta – Alise Cine

2.vieta – Linda Lasmane / Emīlija Šlakorcina

3.vieta – Laura Skore

 

Kategorija  “Dzejoļi”:

1.vieta – Elvijs Riders/ Emilija Šķubure

2. vieta – Linda Krūmiņa

3.vieta – Samanta Meņģele

 

Atzinības raksti:

Beāte Āboliņa, Marta Gluškova, Marta Kuršinska, Paula Rožkalna, Amanda Stāraste, Alise Robežniece

 

Pateicības par piedalīšanos:

Emīlija Vidmane, Madara Sembiņa, Romāns Goža

 

Mūsu jubilāri 🔔


Šodien  21.martā, dzimšanas dienu svin mūsu skolas klavierspēles skolotāja Larisa Gailīte.

Larisa ir dzimusi un augusi Kuldīgā. Paralēli mācībām pamatskolā Larisa mācījās arī Kuldīgas mūzikas skolā. Larisa izvēlējās mūzikas skolā mācīties klavieres, jo, maza meitene būdama, un ejot ciemos pie kaimiņiem, “klimperēja” tur esošās klavieres. Vēl viens iemesls stāties mūzikas skolā bija noklausīšanās bērnudārzā, pēc kuras skolotāja Marta Pētersone ieteica vecākiem meitu vest uz mūzikas skolu. Vasaras brīvlaikus Larisa pavadīja pie omītes Ukrainā, bet, lai iestātos mūzikas skolā, iestājeksāmenus kārtoja ātrāk par visiem citiem. Rezultātus par veiksmīgu uzņemšanu mūzikas skolā Larisa uzzināja esot Ukrainā.

Pēc mūzikas skolas beigšanas Larisa turpināja mācības E. Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolā. Pēc studijām uzreiz uzsāka darba gaitas Alsungas mūzikas skolā, nostrādājot tur trīs gadus.

Trīs gadu laikā,  atbalstot sava vīra darba gaitas, visa ģimene pārcēlās uz dzīvi Kaļiņingradā Krievijā, kā arī vēlāk uz Tallinu Igaunijā. Pēc šī laika perioda sekoja atgriešanās atpakaļ dzimtajā pilsētā, kur Larisa uzsāka darbu Kuldīgas mūzikas skolā, un nu tajā jau nostrādāti 35 radoši darba gadi.

Jau no paša pirmā darba gada skolotāja organizē savas klavieru klases “Ziemassvētku eglītes. Sākuma gados tās organizēja paši audzēkņi, vēlāk pasākums tika organizēts ar skolotājas palīdzību, bet tradīcija aizvien tiek turpināta. Skolotājas lepnums ir absolventi, kas pēc skolas beigšanas atkal atgriežas pie skolotājas klasē pēc skaņdarbiem, ko spēlēt savam priekam vai arī absolventi, kam darbs nav saistīts ar mūziku, tomēr tie turpina savas prasmes klavierspēlē izmantot ikdienā.

Vismīļākie brīži ir tie, ko var pavadīt kopā ar ģimeniikdienā, svētkos, atpūtā un ekskursijās. Īpašas ir pasteigas mežā, gar jūru, kā arī pabūšana vienatnē, lasot grāmatu vai dzeju, apmeklējot klasiskās mūzikas koncertus. Pirts ir tā lieta, no kā Larisa neatteiktostā sagādā īpašu baudījumu. Arī fiziskajām aktivitātēm ir nozīmīga vieta Larisas ikdienā. Ļoti patīk izmēģināt jaunas ēdienu receptes, par ko priecājas arī Larisas kolēģi, jo nereti ēdieni tiek nogādāti skolā degustēšanai.

Kolēģi saka, ka Larisa ir ļoti profesionāla, mērķtiecīga, prasīga skolotāja, kura zina un prot panākt vēlamo mērķi un rezultātu. Skolotāja, kas ideāli prot strādāt ar zēniem. Dažkārtcīnās par saviem audzēkņiem, apgūstot visus mācību priekšmetus. Laba saimniece – cep garšīgus kārumus, kurus var nobaudīt viss skolas kolektīvs. Visu, ko dara, dara no sirds un pa riktīgo.

Larisa ir ļoti radoša skolotāja, sākot no pašiem mazākajiem, vēl nedrošiem audzēkņiem līdz pat lieliem audzēkņiem. Ar katru veidojas individuāla pieeja, un vienmēr ir redzams un dzirdams rezultāts. “Skolotājs nekad neredz savos audzēkņos zaudējumus, bet tikai uzvaras,” tā var teikt par skolotājas Larisas Gailītes darbu mūzikas skolā.

 

Daudz laimes dzimšanas dienā!

Mūsu jubilāri 🔔

Šodien, 16.martā skaistu dzimšanas dienas jubileju svin mūsu skolas vijoles spēles skolotāja Velta Jūrmale!

Velta ir dzimusi, augusi un mācījusies Saldū. Paralēli vispārizglītojošai skolai, Veltas mamma vēlējās,lai meita mācās spēlēt vijoli. Pēc skolas beigšanas mācību ceļš turpinājās Em.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā, pilnveidojot  vijoles spēli. Paralēli mācībām vidusskolas 2. kursā, Velta sāka strādāt Kalvenes astoņgadīgā skolā par dziedāšanas skolotāju, nostrādājot tur divus gadus. Savukārt 4. kursā paralēli mācībām darba gaitās atgriezās dzimtajā pilsētā – Saldus mūzikas skolā par vijoļspēles skolotāju.

Vidusskolas laikā Veltai ļoti patika spēlēt orķestrī un dažādos kameransambļos. Līdztekus skolas orķestrim, Velta lielu pieredzi guva spēlējot Laimoņa Cukura vadītājā stīgu kvartetā.

Pēc trīs nostrādātiem gadiem Saldus mūzikas skolā, Velta pārcēlās uz dzīvi Kuldīgā, kur arī uzreiz bija iespēja sākt darbu mūzikas skolā. Pirmie audzēkņi bija trīs čellisti un divi vijolnieki. 34 gadus Velta ir bijusi E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas stīgu instrumentu nodaļas vadītāja.

Neatņemams dzīves pamats ir ticība Dievam. 30 gadus Velta ir vadījusi kori Kuldīgas baptistu draudzē, ir bijusi draudzes orķestra vadītāja, kā arī izveidojusi savu pašu un radu bērnu instrumentālo ansambli, aranžējot un pielāgojot repertuāra katra spējām un varēšanai.

Veltai ļoti patīk vēja un lietus apvienojums, it īpaši ja to var izbaudīt ejot ar kājām, nevis braucot ar mašīnu. Ikdienas prieku spēj sagādāt  kafija un šokolāde, izbrauciens ar divriteni, ziedu krāšņums, dabas skaistums, skaists koncerta apmeklējums, īpaši simfoniskā orķestra koncerts. Īpašu prieku sagādā pavadīts laiks kopā ar mazbērniem.

Skolotājas Veltas Jūrmales vārds mūsu skolā saistās ar lielu labestību, māku iemācīt bērniem mīlēt mūziku, ieklausīties tajā, sadzirdēt ar pacietību, tādejādi liekot drošu pamatu vēl nedrošos mazos māksliniekos.

Jau 11 gadus skolotāja strādā ar skolas kamerorķestri. Ar lielu rūpību, reizēm ņemot talkā arī kādu humora dzirksti, tiek panākts rezultāts – bērniem interesē un patīk tas, ko viņi dara. Ne velti orķestrī vēlas spēlēt arī skolas absolventi. Nošu rakstīšana Sibeliusprogrammā, aranžiju veidošana – arī tie ir Veltas ikdienas uzdevumi.

Galvenais, ko skolotāja prot: arī audzēknī, kuram tik labi neveicas, prast saskatīt to gaišo stīgu, kuru aizskarot audzēkņi paši ne vien pabeidz mācības skolā, bet arī turpina mūzikas ceļu. Vai var būt lielāks prieks un gandarījums par to, ja skolu beigušie audzēkņi vēlas atnākt pie skolotājas tāpat vien parunāties?

 

Daudz laimes jubilejā!